EDITORIAL


Een actieve partner die het verschil maakt

2020 was een jaar om nooit te vergeten en tegelijk is dat juist wat ik eigenlijk het allerliefste zo snel mogelijk zou doen! Niet meer omkijken en vooruit richting 2025! Toch is dit wel hét moment om nog één keer terug te blikken. Als eerste is er natuurlijk het verdriet en het leed dat met Corona gepaard is gegaan. Meer dan ruim 12.000 Nederlanders overleden. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, zonen en dochters, broers en zussen. Door de focus op getallen en grafieken vergeten we soms het echte leed dat zich heeft afgespeeld en nog steeds afspeelt achter de voordeuren van woningen en achter de ramen van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Economisch heeft corona voor een grote schok gezorgd. Ondanks miljarden aan steunpakketten zijn bedrijven en ondernemers hard geraakt. Je zal maar je hele leven aan een onderneming hebben gebouwd en dat op deze manier onder je handen zien verdwijnen. Of in zo’n bedrijf werken en op straat komen te staan. Artiesten en kunstenaars, die noodgedwongen andere dingen zijn gaan doen, boekwinkels die de nekslag kregen. Wat gaat dat allemaal de komende jaren betekenen voor onze manier van leven?

Ook sociaal zijn de gevolgen nog niet te overzien. Pas over langere tijd zullen we er achter komen wat het effect is geweest voor een generatie kinderen die thuisonderwijs ontvingen, examens moesten missen en geen sociaal netwerk konden opbouwen in hun nieuwe studiestad.

'Samenwerken, nieuwsgierig en onbetwist zijn belangrijke kernwaarden in hoe wij met onze stakeholders en met elkaar willen omgaan om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.'

Maar alles heeft een keerzijde. Het coronajaar liet ook mooie dingen zien en bood nieuwe kansen. Mensen hielpen elkaar, zochten de verbinding. NEN kon een bijdrage leveren aan oplossingen voor het ‘nieuwe normaal’, zoals de niet-medische mondkapjes toen die verplicht werden in het OV. Voor medische mondkapjes bestaat een norm, maar wat zijn de minimale eisen waar een niet-medisch mondkapje aan moet voldoen? Hoe zien coronaproef kantoorwerkplekken eruit? En wat doe je als er een tekort ontstaat aan medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik? Met vereende krachten hebben experts binnen een recordtijd van drie weken deze NEN-specs ontwikkeld. Een nieuw product in ons assortiment. Rond 12 oktober vieren wij met u altijd World Standards Day met in de ochtend interessante masterclasses en in de middag een plenaire sessie met verrassende sprekers. Omdat we niet met een paar honderd relaties bij elkaar mochten komen, gingen we ook met World Standards Day online. De ‘Day’ werd een ‘week’ met op elke dag een masterclass webinar. Op de laatste dag van deze week ging ik met mijn mededirecteur Femke Aarts op pad om de winnaars van de NENnovation Awards te verrassen. Uiteraard in aparte auto’s en alle coronaregels in acht nemend. Heel anders dan voorgaande jaren, maar zo kan het dus ook.

Naast het aanpassen aan de nieuwe realiteit, de verbondenheid blijven opzoeken, hebben we ook hard gewerkt aan onze visie NEN 2025. Samenwerken, nieuwsgierig en onbetwist zijn belangrijke kernwaarden in hoe wij met onze stakeholders en met elkaar willen omgaan om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een extern gerichte en wendbare organisatie. Dat NEN dit is, is het afgelopen jaar wel gebleken. En toch denken we dat het nog beter kan. Om die reden hebben we intern al een aantal veranderingen doorgevoerd. En in 2021 bouwen we verder en gaan onze organisatie zo inrichten dat wij u optimale service kunnen verlenen. Of het nu gaat om traditioneel commissiewerk, het samenbrengen van experts, het beschikbaar maken van normen in direct toepasbare digitale producten of in het meedenken en -werken aan maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar zult u veel van ons horen. Zo presenteren wij begin maart een sneak preview van de normalisatieagenda. In deze agenda zullen de voor Nederland belangrijke thema’s worden benoemd waaraan normalisatie moet bijdragen. Om deze agenda te kunnen samenstellen, hebben wij de afgelopen maanden in rondetafelgesprekken de onderwerpen en input opgehaald. Nederlandse strategische beslissers hebben hierin de prioriteit voor de focusgebieden voor normalisatie aangegeven, zoals digitale transformatie, energietransitie & klimaat en mobiliteit. Hieraan gaan wij samen met u de komende jaren werken. De normalisatieagenda presenteren we in onze nieuwe look & feel. Ook ons logo ziet er vanaf begin maart anders uit. Het nieuwe logo en design past ons beter en straalt uit waar wij voor staan en aan werken. Nieuwsgierig naar wat komen gaat? Ga mee! NEN standaard voor vooruitgang.

Rik van Terwisga, Algemeen directeur NEN rik.vanterwisga@nen.nl