Webtool Innovatie & Normalisatie

Normalisatie voorkomt knelpunten en stimuleert de marktacceptatie van innovaties

Voor veel innovatieve concepten geldt dat ze de wereld veiliger, duurzamer, gezonder en leefbaarder maken. Dat zijn precies de aspecten die NEN belangrijk vindt en waar normalisatie een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Om de slagingskans van innovatieve concepten te helpen vergroten heeft NEN de webtool Innovatie & Normalisatie gelanceerd.

De webtool bevat informatie, e-learning tools, assessments en testimonials die je wegwijs maken in de wereld van normalisatie. De tool helpt ook bij het zoeken naar en analyseren van relevante normen én bij het selecteren van het beste normalisatietraject - mede in relatie tot bescherming van intellectueel eigendom - voor het boosten van het innovatieve concept.

Brede doelgroep

Start-ups en andere innovatieve concepthouders kunnen zelf aan de slag met de webtool of vragen stellen en een beoordeling aanvragen bij NEN. We willen meer impact helpen creëren en dat betekent dat we kansrijke concepten een duwtje in de rug willen geven en de slagingskans van innovatieve bedrijven willen helpen vergroten.

De webtool is bij uitstek geschikt voor toepassing in het ondernemerschapsonderwijs, waarbij studenten met een innovatief concept aan de slag gaan. Met deze tool willen we in het onderwijs meer bewustzijn creëren over het belang van normen en normalisatie. Maar we willen ook vooral in workshops aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met het zoeken in NEN Connect naar de relevante normen voor een concept of het vaststellen van de eisen die van toepassing zijn. Of aan de hand van een case stapsgewijs een afweging maken tussen geheimhouding of bescherming van intellectueel eigendom en het vastleggen van deelaspecten van het concept in een normproduct.

Inmiddels zijn er al meerdere start-ups en innovatieve concepthouders, samen met NEN, aan de slag gegaan met de Webtool Innovatie & Normalisatie. We laten een aantal voorbeelden zien waarbij de webtool een bijdrage konden leveren aan het 'boosten' van innovatieve concepten.

Rook-/brandmelder ín een lamp, kan dat binnen de kaders van de norm?

Twee punten aan het plafond, een voor een rookmelder en de ander voor een lamp vonden de studenten er slordig uitzien. Zij wilden een rookmelder integreren in een lamp. De docent vroeg hen of hun oplossing wel kan en mag en of deze niet tegen de verplichte eisen in zou gaan.

Via de webtool Innovatie & Normalisatie kwamen ze uit op de vraag die iedere innovatieve concepthouder zou moeten stellen: Met welke normen heb ik te maken en aan welke eisen moet mijn oplossing voldoen?

Voor rook-/brandmelders bleken specifieke eisen te zijn vastgelegd in een norm die ervoor zorgt dat rookmelders goed functioneren. Volgens de norm mogen zich in een bepaalde straal rondom de rookmelder geen andere apparaten bevinden die een goede werking zouden kunnen beïnvloeden. Dit maakte veel duidelijk voor de studenten. Het gaf vooral aan wat niet kan, maar het gaf ook richting aan de vraag wat wellicht wél zou kunnen. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat door het treffen van maatregelen in het ontwerp, enkele bestaande eisen van de norm minder relevant of zelfs overbodig zijn. Dit betekent een nadere analyse van de eisen: waarom zijn zij opgenomen, wat zijn de achterliggende redenen voor het opnemen van deze eisen, en hoe kunnen wij met onze (aan te passen) oplossing inspelen op deze aspecten?

Bestaande normen uitbreiden of nieuwe afspraken?

De studenten onderzoeken of de afstandseis wel nodig is. Ze zijn op zoek naar een oplossing om de werking van de melder niet te laten verstoren door de verlichting en temperatuur van de lamp. Mocht dat lukken, dan kan dat aanleiding zijn om de bestaande norm uit te breiden voor dergelijke integrale ontwerpen. Dat kan via deelname aan de bestaande normcommissie.

Een andere mogelijkheid is om, met goedkeuring van de normcommissie, aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een NEN-spec die specifiek gericht is op eisen voor dit soort nieuwe oplossingen. Een NEN-spec wordt via een versnelde procedure ontwikkeld en biedt dus ook snel duidelijkheid voor belanghebbende ontwikkelaars én gebruikers. In een later stadium kan de NEN-spec in een nieuwe (inter)nationale norm worden geïntegreerd.

Een robot voor het automatisch opladen van elektrische voertuigen

Een Nederlands bedrijf dat op het gebied van 'electronic air monitoring' al heel actief was in Nederland, is op zoek gegaan naar mogelijkheden om internationaal te groeien. De vraag was hoe normalisatie daarbij een rol kan spelen.

Tijdens de ontwikkeling van een robot voor het automatisch en elektronisch opladen van elektrische voertuigen, werd na het eerste contact met NEN geconstateerd dat er voor deze innovatieve oplossing nog geen bestaande norm van toepassing is. Met hulp van NEN en de webtool Innovatie & Normalisatie is gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor normalisatie, zowel nationaal als internationaal.

Internationale groei en normalisatie gaan hand in hand

De ondernemer is uiteindelijk via haar eigen internationale netwerk aangeschoven in een ISO/TC-werkgroep waar zij een trekkende rol vervulde voor de voorbereiding van een internationaal normalisatietraject. Eerder had zij al ervaring opgedaan met normalisatie tijdens de ontwikkeling van een Nederland Technische Afspraak. Met de webtool en het advies van NEN, is het idee ontstaan om een Europees erkende CWA (een vorm van een snelle afspraak) te ontwikkelen en zo Europese groeistappen een impuls te geven.

Een CWA (CEN Workshop Agreement) wordt ontwikkeld in een Europees of internationaal verband. Deze workshops zijn open voor iedereen die interesse heeft om deel te nemen. CWA's worden vaak opgesteld als voorloper van een EN- of ISO-norm.

De webtool Innovatie & Normalisatie helpt bij het:

  • Oriënteren: wat is standaardisatie, wat zijn standaarden en wat doet NEN?
  • Zoeken naar en analyseren van relevante standaarden en regelgeving.
  • Stimuleren van de marktacceptatie van innovatieve concepten (starting up), versterken van groei (scaling up) en het creëren van meer impact.

Benieuwd naar meer interessante cases? Bekijk de video’s van start-ups die met behulp van de webtool Innovatie & Normalisatie hun innovatieve concept een boost hebben kunnen gegeven.