NEN in actie voor internationaal onafhankelijk schemabeheer

Sinds enkele jaren is NEN actief op het gebied van schemabeheer. Steeds vaker heeft de markt behoefte aan een certificatieschema op internationaal niveau. Daarom voldoen steeds meer certificatieschema’s van NEN aan internationale eisen en kunnen ze internationaal gebruikt worden. Dat is belangrijk voor bedrijven en organisaties die ook buiten Nederland opereren.

NEN beheert al lang enkele internationale schema’s en dat worden er steeds meer. ‘Als het gaat om normalisatie hebben we met zusterinstituten de afspraak om niet in elkaars vijver te vissen, dat is aan de eigen landen voorbehouden’, vertelt Jeannette Hofman-Züter, sinds kort interim Programmamanager NEN Schemabeheer. ‘Voor schemabeheer geldt dat niet, daar is een internationale markt voor. Omdat NEN door de neutrale status een onafhankelijke schemabeheerder is, hebben we de gebruikers iets moois te bieden. Of het nu bedrijven zijn die het schema gebruiken om gecertificeerd te worden, of certificerende instellingen, die met het schema als basis, de audits doen om een bedrijf te certificeren.'

Safety Culture ladder

Een van de internationale certificatieschema’s is de Safety Culture Ladder (SCL), een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Jeannette is ook Projectmanager Safety Culture Ladder. ‘Het SCL schema is internationaal uitgerold naar aanleiding van het verzoek van een van de gebruikers, TenneT.’ TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. ‘Omdat het bedrijf de SCL in de hele organisatie wilde invoeren, vroegen ze om een internationaal certificatieschema.’

Gedrag en cultuur zijn belangrijke aspecten binnen de SCL, en het zijn juist die zachte factoren die nog wel eens van elkaar verschillen in de diverse landen. In de beheerstructuur van een certificatieschema zijn in elk land waar voldoende certificaten zijn afgegeven drie belangrijke gremia betrokken: het college van deskundigen (vertegenwoordiging van de belanghebbenden van het certificatieschema), het harmonisatieoverleg (overleg van NEN met betrokken certificerende instellingen) en het kennispartneroverleg (overleg met kennisinstellingen, adviseurs en gebruikers). Deze overleggen bekijken en bepalen regelmatig of het schema werkt, of zich interpretatieverschillen voordoen en of er verbeteringen nodig zijn. ‘We hebben voor de Safety Culture Ladder in verschillende landen een eigen college van deskundigen, harmonisatieoverleg en kennispartneroverleg’, legt Jeannette uit. ‘Zo blijft het werkbaar en actueel en kan iedereen daarnaast rekening houden met zijn eigen cultuur.’

'Niet alleen Nederlandse organisaties die internationaal zakendoen hebben belang bij internationale schema’s. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling. Bijvoorbeeld omdat het vaker een inkoopverantwoordelijkheid wordt om bedrijven in te huren die veilig werken.'

Netwerk

Geboren en opgegroeid in Duitsland, weet Jeannette best wel wat van de Duitse cultuur en gewoontes. Maar al weer heel wat jaren woonachtig en werkzaam in Nederland, kent ze inmiddels beide culturen goed. Dat gaat niet op voor alle landen. Voor de Safety Culture Ladder zijn bijvoorbeeld al enkele certificaten afgegeven in Zuid- Korea. Daar heerst een heel andere cultuur dan in Nederland of Duitsland, dus daar was wel wat hulp nodig. NEN staat bekend om de samenwerking met allerlei organisaties met kennis van zaken rondom diverse onderwerpen en daar is ook hierbij gebruik van gemaakt. ‘We hebben contacten met hoogleraren die gespecialiseerd zijn in cultuur- en gedragsaspecten. Verder hebben we mensen van de TU Delft en in Duitsland van de Fachhochschule Münster in onze netwerken en zijn we betrokken bij cultuuronderzoeken van universiteiten. Daar leren we ontzettend veel van, bijvoorbeeld over hoe een bedrijf gedrag van medewerkers positief kan beïnvloeden.’

'Niet alleen Nederlandse organisaties die internationaal zakendoen hebben belang bij internationale schema’s. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling. Bijvoorbeeld omdat het vaker een inkoopverantwoordelijkheid wordt om bedrijven in te huren die veilig werken. Denk maar aan de kledingindustrie. Of het eerder genoemde voorbeeld TenneT, dat wereldwijd bij aanbestedingen een voorwaarde stelt voor een Safety Culture Ladder-certificaat. Een certificaat wekt dus niet alleen extra vertrouwen, je wint er misschien wel eerder een aanbesteding mee.'

‘We hebben voor de Safety Culture Ladder in verschillende landen een eigen college van deskundigen, harmonisatieoverleg en kennispartneroverleg. Zo blijft het werkbaar en actueel en kan iedereen daarnaast rekening houden met zijn eigen cultuur.’

Toekomstwensen

Op dit moment is NEN betrokken bij enkele Europese normalisatieprojecten waarbij de wens ontstond om een internationaal certificatieschema op te stellen. Bijvoorbeeld over groene waterstof, een onderwerp waar veel ogen op gericht zijn. Naast de wens om steeds meer certificatieschema’s internationaal bruikbaar te maken, heeft Jeannette nog wel andere ideeën voor de toekomst. ‘Er komen steeds meer certificatieschema’s en soms lijken die behoorlijk op elkaar, ook internationaal. NEN als onafhankelijk schemabeheerder – we certificeren niet zelf - kan een rol spelen in de samenvoeging van schema’s die erg op elkaar lijken. Dat maakt het werkveld overzichtelijker en het scheelt in de kosten. Met als gevolg dat gebruikers misschien eerder geneigd zijn om met de certificatieschema’s te werken. Dat is precies wat NEN wil.'

Internationale NEN-certificatieschema’s

Het Europees certificatieschema NCS 17229 voor fitnesscentra is bijna gereed. Met het certificaat kan een sportschool of fitnesscentrum de bezoekers laten zien dat hun ruimtes veilig en hygiënisch zijn om te sporten en te bewegen.

Het keurmerk en certificatieschema voor privacy informatie management (NCS 27701) helpt bedrijven om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van hun klanten.

Better Biomass is het certificatieschema waarmee de duurzaamheid van biogrondstoffen voor energietoepassingen en biobased producten kan worden aangetoond. Met Better Biomass kan onder meer worden aangetoond dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen in het kader van Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) en Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

MicroVal is een internationale certificatie voor de validatie en accordering van (alternatieve en innovatieve) microbiologische analysemethoden van voedsel en dranken. MicroVal certificeert methoden tegen ISO 16140-2:2016, ISO 16140-6:2019 en andere internationale standaarden voor certificering.

Meer informatie

Meer weten over certificatie en schemabeheer? Kijk op nen.nl.


Deel dit artikel