Kort nieuws

Europese afspraken op het gebied van circulair textiel

In 2020 is de Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8195 Circulair Textiel, gepubliceerd. Deze beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën. Na de breed gedragen afspraken in de Nederlandse textielsector is het nu tijd voor Europese normalisatie.

Europese afspraken moeten zorgen voor een beter begrip van circulair textiel en partijen in de keten helpen om onderling beter te kunnen communiceren en afspraken te maken. Ook moet het greenwashing voorkomen.

De Europese CEN-werkgroep ‘Circular economy for textile products and the textile chain’ bestaat uit recyclers, producenten, brancheorganisaties en de Non-Governmental Organization Environmental Coalition on Standards (NGO ECOS). Samen buigen zij zich over recycling van textiel, eco-design, termen en definities en het categoriseren van input- en outputstromen.

Meepraten?

Geïnteresseerde partijen zijn welkom om deel te nemen aan de werkgroep. Meer lezen over circulair textiel en normalisatie? Kijk op nen.nl/circulairtextiel.

Brexit: BSI blijft lid van CEN en CENELEC

Het Britse normalisatie-instituut BSI (British Standards Institution) blijft per 1 januari 2022 lid van CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en CENELEC (Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie).

Het besluit is genomen op basis van een zorgvuldige afweging door de CEN- en CENELEC-leden en is in overeenstemming met de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) die tot stand is gekomen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Dankzij de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese normen worden handelsbarrières weggenomen. De voortzetting van het BSI-lidmaatschap biedt duidelijkheid en vertrouwen voor de belanghebbenden van CEN en CENELEC in de rol van Europese normen. Alle belanghebbenden van CEN en CENELEC, inclusief die uit het VK, zullen blijven deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van de normen.

Nieuw soort voetgangerslicht

Normcommissie op locatiebezoek in ‘s-Hertogenbosch

In de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt men voor het eerst een nieuwe opstelling van het voetgangerslicht. Dit nieuwe stoplicht maakt het voor verkeersplanners mogelijk om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Een nieuw soort, laag voetgangerslicht vraagt wel om afspraken over het toe te passen sjabloon in deze lantaarns, de bijhorende lichtsterkte en een uniforme verschijningsvorm.

De normcommissie ‘Verkeerslichten en signaalgevers’ is recent op locatiebezoek geweest. Tijdens het bezoek aan een drie kruispunten, waarbij de toepassing als gebruiker is ervaren, heeft de normcommissie zich laten informeren over zowel de theorie als de praktijk op straat. Deze commissie draagt eraan bij dat de verkeertekens in Nederland op uniforme en leesbare wijze worden geproduceerd en geplaatst. De experts houden zich bezig met standaardisatie van met name de fysieke verschijningsvorm van verkeerslichten en signaalgevers.

Binnenkort wordt de norm NEN 3322 ‘Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns - Aanvullende eisen’ uitgebreid. De ervaringen in ’s-Hertogenbosch zijn als vertrekpunt genomen voor de nieuwe aanvullingen. Op deze manier blijft de theorie aansluiten bij de praktijk.

Vacatures

Om ervoor te zorgen dat experts voor alle sectoren en onderwerpen goede afspraken kunnen blijven maken, hebben we nieuwe collega’s nodig!

Heb jij bijvoorbeeld interesse in een functie als consultant om het proces van normontwikkeling te begeleiden? Wil jij bezig zijn met de digitale transformatie van normen in de functie van productmanager of als programmacoördinator van de PGS? Kom werken bij NEN en draag samen met al je andere collega’s bij aan veiligheid, duurzaamheid en vernieuwing in ieders dagelijks leven.

Fijne feestdagen en tot ziens in 2022!