WEBINAR


Normalisatie inzetten voor een gezonde en veilige werkomgeving

Werken aan een gezonde en veilige werkomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. Dit geldt dus voor de werkgever en werknemer. Het nieuwe werken is een hot item, maar er zijn meerdere onderwerpen die de aandacht verdienen. Op 21 januari 2021 organiseert NEN een webinar ‘Gezond en Veilig werken’.

De definitie van gezond en veilig werken is dat werknemers het recht hebben om hun werk te doen zonder daarbij schade aan hun gezondheid op te lopen. Daarom werkt een werkgever samen met hun werknemer aan een veilige werkomgeving. Daarvoor worden maatregelen genomen die lichamelijke en geestelijke overbelasting voorkomen. En uiteindelijk wordt de kans op ongelukken kleiner.

Terug- en vooruitblik Tijdens de webinar ‘Gezond en Veilig werken’ wordt er aan de hand van verschillende voorbeelden teruggekeken op het afgelopen jaar met betrekking tot normalisatie en de impact hiervan op het onderwerp. Maar vooruitkijken is nog veel belangrijker. Aan de hand van drie actuele thema’s, gecombineerd metde rol van normalisatie wordt de toekomst van gezond en veilig werken toegelicht.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Het eerste themadat centraal staat is de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is in 2021 een belangrijk speerpunt voor de arbeidsinspectie SZW. Gevaarlijke stoffen komen in verschillende sectoren voor. Denk bijvoorbeeld aan de chemische industrie waar de productie van gevaarlijke stoffen centraal staat. Maar onder gevaarlijke stoffen vallen ook bijvoorbeeld inkt, schoonmaakmiddelen of lijm. Daarbij is het werkproces van werknemers die met gevaarlijke stoffen werken van groot belang.

Samenwerking tussen mens en machine Samenwerking tussen mens en machine is een tweede thema in het webinar. Dit is een zeer breed thema. Tijdens het webinar wordt er vooral stil gestaan bij de exoskeletten. Een exoskelet is een draagbaar skelet dat zelf wordt aangestuurd. Deze skeletten worden gebruikt in een werkomgeving waar de fysieke belasting op het lichaam hoog is. Het fungeert als ondersteuning van een of meerdere lichaamsdelen waardoor de belasting op het volledige lichaam verminderd. Dit zorgt voor minder fysieke klachten. Exoskeletten zijn relatief nieuw. In hoeverre kan normalisatie een rol spelen bij de acceptatie en toegankelijkheid van dit middel? En wat voor afspraken zijn er nodig om dit te realiseren?

Thuiswerken Natuurlijk wordt er ook aandacht besteedt aan het ‘nieuwe’ thuiswerken. Dit derde thema is een veelbesproken onderwerp in 2020, maar ook in de toekomst zal dit onderwerp naar verwachting actueel blijven. De eisen aan een kantoorwerkplek zijn er, maar hoe passen we dit toe op een thuiswerkplek? En kunnen er afspraken gemaakt worden om hier meer helderheid in te scheppen?

Aanmelden webinar Het webinar Gezond & Veilig werken vindt plaats op donderdag 21 januari 2021 van 10.00 – 12.00 uur en is kosteloos. Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, meld u dan aan via de website van NEN. Hier is ook het volledige programma te vinden.