Ecosystemen herstellen en biodiversiteit stimuleren

Reefy is de grote winnaar van de NENnovation Award 2020 in de categorie studenten. De prijs was de kroon op de innovatie van twee studenten van de TU Delft. De missie van Reefy is helder: ‘Herstel riffen van kust- en zeegebieden over de hele wereld met behulp van kennis en innovatieve technologieën.’ We spreken Daniel Dacomba, oprichter Reefy over ‘A resilient coastal protection solution’.

Reefy heeft een zeer aansprekende visie. Wil je deze kort toelichten?

We zetten ons in om marine ecosystemen te herstellen en de mariene biodiversiteit te stimuleren. Hierdoor kunnen zowel onze samenleving als onze ecosystemen gedijen en in harmonie samenleven.

Welk probleem werpt Reefy op?

Reefy probeert kustbeschermingsproblemen op te lossen met behulp van op de natuur gebaseerde oplossingen. Daarbij willen we de negatieve impact van mariene infrastructuur op de natuur veranderen in een positieve. Marine ecosystemen zoals koraalriffen, zeegrasvelden en mangroves beschermen de kustlijn tegen erosie en overstromingen. Koraalriffen kunnen bijvoorbeeld tot 97% van de golfenergie afvoeren. Mariene infrastructuur en menselijke ontwikkeling hebben een grote negatieve impact op deze natuurlijke barrières. Onderzoeken tonen aan dat ongeveer 25% van alle zandstranden wereldwijd aan het afslijten is en dat zelfs de helft ervan tegen het einde van de eeuw zou kunnen verdwijnen.

Waarom is het zo belangrijk om dit aan te pakken?

De achteruitgang van deze ecosystemen en de gevolgen van klimaatverandering veroorzaken schade aan de infrastructuur, toerisme en zorgt voor enorme onderhoudskosten om de zeespiegelstijging tegen te gaan. Alleen al in de Verenigde Staten is kusterosie verantwoordelijk voor ongeveer een verlies van $ 500 miljoen per jaar aan kusteigendom. Door de negatieve effecten is het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor de aanleg van traditionele kustbeschermingsinfrastructuur een grotere uitdaging geworden.

Wereldwijd is er ongeveer 30% aan zeegras, 50% aan koraalriffen en 85% aan oesterriffen verloren gegaan, waarbij we miljarden verliezen in ecologische diensten. Alleen al de degradatie van koraalriffen brengt 100 miljoen mensen in gevaar. Zij zijn afhankelijk van het vermogen van de riffen om de golven te breken . Hoewel studies hebben aangetoond dat koraalherstel een aanzienlijk goedkopere oplossing is dan traditionele golfbrekers als barrières tegen golven, zijn er op korte termijn oplossingen nodig die gemeenschappen en infrastructuur direct kunnen beschermen.

Welk proces hebben jullie doorlopen om tot het innovatieve concept te komen?

Jaime (mede-oprichter van Reefy) identificeerde eerst verschillende problemen die klanten ondervonden bij het implementeren van kustbeschermingsprojecten. We hebben deze pijnpunten in kaart gebracht. Daarnaast zijn er verschillende interviews gehouden met experts in de biologie, techniek, aannemers en onderzoekers. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het eerste concept. Sindsdien voeren we experimenten uit en toetsen we de oplossing voortdurend met potentiële klanten en experts om een product te ontwikkelen dat zowel voldoet aan de behoeften op het gebied van kustbescherming én een positieve impact heeft op de natuur.

Daniel Dacomba, oprichter Reefy neemt de NENnovation Award 2020 in ontvangst van Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN en Femke Aarts, financieel directeur NEN

'De NENnovation Awards waren een geweldige ervaring. Het hielp ons team om te groeien en gaf ons toegang gaf tot een geweldig netwerk van mensen die ons willen helpen bij onze reis om de impact van maritieme infrastructuur te veranderen van negatief naar positief.'

Daniel Dacomba, oprichter Reefy

Welk traject heb je doorlopen om tot je innovatieve concept te komen en wat was de doorslaggevende factor om mee te doen aan de NENnovation Awards?

Ik was me niet bewust van de grote voordelen die normen en standaarden hebben in ons dagelijks leven en ook niet over het belang ervan voor het MKB. Deelname aan een workshop, verzorgd door Arnoud Muizer van NEN, was een eye-opener en de belangrijkste reden voor deelname aan de NENnovation Awards.

Reefy is de grote winnaar in de categorie studenten. Wat betekent dit voor jou?

Dit is een geweldige overwinning voor Reefy, we zijn erg dankbaar en vereerd met deze prijs. Dit stimuleert ons hard te blijven werken om onze innovatie vooruit te helpen. We zijn van plan om volgend jaar een project in de praktijk te testen. Als het een succes wordt, kan dit een positieve impact hebben op kwetsbare mariene ecosystemen en kuststeden wereldwijd.

Wat zijn de grootste uitdagingen om Reefy tot een succes te maken?

  • Schaalbaarheid. Om onze oplossing een representatieve impact te geven, moeten we een schaalbaar product maken. De grote schaal van het probleem dat we proberen op te lossen, vereist een flexibel ontwerp dat zich kan aanpassen aan verschillende locatieomstandigheden.
  • Een duurzame toeleveringsketen. Om een continue productie te realiseren, moeten we de juiste partnerschappen aangaan om ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen de productie van onze Reefy-blokken kunnen bijhouden om een duurzame toeleveringsketen te creëren.
  • Kwaliteitsverzekering. Om Reefy tot een succes te maken, moeten we de kwaliteit van het product in elk deel van de wereld garanderen, vooral op afgelegen locaties zoals eilanden. Het gebruik van gestandaardiseerde productieprocessen zal het mogelijk maken om lokale aannemers en ander personeel op te leiden om de juiste resultaten te leveren.

Wat is de boodschap aan andere studenten om de komende jaren mee te doen aan de NENnovatieprijzen?

Deelnemen! De NENnovation Awards waren een geweldige ervaring. Het hielp ons team om te groeien en gaf ons toegang tot een geweldig netwerk van mensen die ons willen helpen bij onze reis om de impact van maritieme infrastructuur te veranderen van negatief naar positief. Bovendien kan het werken met normen in een vroeg stadium van de productontwikkeling een innovatie helpen de concurrentie voor te zijn en een bredere markt te bereiken.

Wat betekent standaardisatie voor een concept innovatie richting de markt?

Normen zijn een cruciaal onderdeel voor het succes van het Reefy-project. Door standaardafmetingen, materialen en constructie- en installatieprocessen van de blokken te gebruiken, kan Reefy snel en consistent kwaliteitsoplossingen leveren aan klanten met behulp van de huidige best practices. Bovendien maken normen het continu bewaken en verbeteren van bestaande processen mogelijk, waardoor we kunnen concurreren met de markt.