EDITORIAL


Een actieve partner die het verschil maakt

We naderen het einde van een heel bijzonder jaar. Net als bij iedereen begon dit jaar vol goede moed en met veel ambitie voor de toekomst. Totdat in maart alles op zijn kop werd gezet door de uitbraak van COVID-19. NEN is ván en vóór onze stakeholders: bedrijven, groot en klein, overheden, maatschappelijke organisaties én consumenten. Zowel nationaal, als Europees en wereldwijd. Van nabij hebben we gezien hoe het coronavirus om zich heen sloeg. Terwijl de één nauwelijks iets merkte, werd de ander genadeloos geraakt.

Ook wij hadden als organisatie met de gevolgen te kampen. Een groot deel van het jaar bleef ons kantoor gesloten, normaal het bruisende middelpunt van commissievergaderingen en internationale ontmoetingen. Ook ons wereldwijde netwerk kwam tot stilstand, omdat reizen van de ene op de andere dag onmogelijk werd. De verkoop van onze normproducten en -diensten kwam zwaar onder druk. NEN is een private stichting die voor zijn eigen inkomsten moet zorgen en dat is dit jaar een grote uitdaging gebleken.

Maar de veranderingen die COVID-19 met zich mee bracht, hebben voor ons ook positieve dingen opgeleverd. Wij hebben geleerd dat normalisatie zich prima leent voor online werken. We hebben een nieuw product ontwikkeld, de NEN-spec, waardoor we nu binnen enkele weken afspraken kunnen publiceren over acute onderwerpen als niet-medische mondkapjes, hergebruik van medische disposables en het corona-proof inrichten van kantoren. Verder hebben we onze lang gekoesterde ambitie voor online trainingen nu binnen enkele weken kunnen realiseren.

'Maar de veranderingen die COVID-19 met zich mee bracht, hebben voor ons ook positieve dingen opgeleverd. Wij hebben geleerd dat normalisatie zich prima leent voor online werken.'

Jaarlijks in oktober organiseren we World Standards Day. Helaas kon dat nu niet doorgaan, waardoor we velen van u tot onze grote spijt niet persoonlijk hebben kunnen ontmoeten. Wel is het gelukt om online masterclasses te organiseren en de traditionele uitreiking van de NENnovations Awards op een alternatieve wijze te initiëren. Dat heeft in ieder geval voor ons als directie van NEN een hele leuke en inspirerende dag opgeleverd! In deze uitgave van NEN Magazine zijn interviews te lezen met de winnaars van de NENnovation Award.

Hoe 2021 gaat verlopen, is voor iedereen nog onzeker. Wij hebben inmiddels geleerd om daar niet al teveel over in te zitten en flexibel te reageren op ontwikkelingen zodra die zich aandienen. Wij doen ons best om het vizier op de lange termijn te blijven richten. Wereldwijd staan we gesteld voor grote ecologische, economische, technologische en maatschappelijke uitdagingen en transities. Nog meer dan vandaag willen wij als NEN hiervoor de betekenisvolle partner zijn die partijen met elkaar weet te verbinden om te komen tot nieuwe afspraken. Een partner die actief op zoek gaat naar onderwerpen waar wij met onze vaardigheden het verschil kunnen maken. Maatschappelijke thema’s waar verschillende partijen met elkaar in gesprek moeten voor het bedenken van nieuwe oplossingen. Waar barrières weggenomen moeten, waar belangen overbrugd moeten worden, waar een nieuwe gezamenlijke taal ontwikkeld moet worden. Dát zijn de plekken waar NEN in een vroegtijdig stadium aan tafel wil komen zitten. Dáár kunnen wij voor meer impact zorgen en op die manier Nederland weer een stukje vooruit helpen: meer markttoegang voor Nederlandse bedrijven, meer circulariteit, meer innovatie, meer veiligheid en meer gezondheid.

Graag wens ik u namens alle NEN collega’s voor alles een gezond en veilig, maar toch ook een heel succesvol 2021 toe!

Rik van Terwisga, Algemeen directeur NEN rik.vanterwisga@nen.nl