Tweekoppige directie NEN:
slagvaardig en maakt veranderingen mogelijk

In het voorjaar van 2019 is de governance van NEN herzien. Een van de wijzigingen is dat naast de functie van algemeen directeur ook een financieel directeur is gepositioneerd. Sinds 1 juli 2019 geeft Femke Aarts hier invulling aan. De algemeen directeur Rik van Terwisga en Femke vormen samen de directie van NEN.

Rik: ‘Gezien de transitie die we bij NEN doormaken, is het goed dat we nu een tweekoppige directie hebben. Hierdoor zijn wij slagvaardiger. We brengen beiden onze expertise en ervaring in en kunnen met elkaar sparren. Daarbij heb je net wat meer ruimte om stappen te maken.’


Femke: ‘Het is voor het eerst dat NEN ook een financieel directeur heeft. Bij een strikt formele rol- en werkverdeling staan we niet zo stil. Rik en ik doen deze job echt samen. Ik vind het erg leuk om in een team te zitten en vind het ook fijn gechallenged te worden. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is of we samen met onze huidige klanten en ook vooral nieuwe klanten die transitie kunnen maken. Want je kunt zelf briljante ideeën hebben, maar als niemand erop zit te wachten dan ben je niet goed bezig.’

Jullie geven aan dat NEN in transitie is. Wat bedoelen jullie precies?

Rik: ‘Begin 2019 hebben we een start gemaakt met onze visie op de toekomst. Zes jaar vooruitkijkend zien wij een wereld waarin aanpasbaarheid, verbinding en data sleutelbegrippen zijn. NEN ontleent zijn bestaansrecht aan het leggen van verbinding tussen relevante partijen op relevante onderwerpen. Al meer dan 100 jaar creëren wij op die manier met elkaar unieke betekenis. In 2025 vraagt dat, nog meer dan nu, dat we tijdig inspelen op behoeftes uit de markt en de samenleving. Nog meer dan nu zullen deze behoeftes op de grensvlakken van sectoren en markten liggen. Nog meer dan nu zal onze dienstverlening digitaal plaatsvinden. En onze interne processen zullen, veel meer dan nu, gericht zijn op de behoefte van de markt en het ondersteunen van de business.’


Femke: ‘In 2025 zijn er nog steeds commissies die door ons ondersteund worden. Maar de onderwerpen zullen veel meer sectoroverstijgend zijn en we zijn in staat om nog meer belanghebbers te betrekken. In 2025 verkopen wij nog steeds normen, alleen veel meer in de vorm van samengestelde, digitale dienstverlening die voor de specifieke gebruiker direct waarde oplevert. En in 2025 is er nog steeds een vitale organisatie NEN, maar wendbaarder en met veel minder schotten tussen de afdelingen en met de buitenwereld. Ons goede imago willen we behouden en zelfs uitbreiden door onze klanten op een positieve manier te verrassen. We streven naar de WOW-factor. Dat klanten zeggen: ‘Dit is geweldig! Op deze manier is normalisatie nog nooit ontsloten en het verrijkt het normalisatieproces.’ Dit kan alleen maar door vernieuwing en innovaties.’

Hoe vernieuwend wordt NEN?

Femke: ‘Sommigen zeggen: ‘het maken van afspraken doen we al jaren, doen we morgen en over vijf jaar ook. Het normalisatieproces moeten we koesteren.’ Ik vind dat ze een terecht punt hebben, maar het moet het verder door ontwikkelen van het proces niet belemmeren. Laten we eens nadenken en dromen over andere vormen en andere manieren van afspraken maken of waarde toevoegen aan de maatschappij.’


Het bij elkaar brengen van partijen, het faciliteren van het proces en het komen tot afspraken, is tijdloos. De manier waarop we dat doen, moeten we evalueren. Er moet meer snelheid in komen. En omdat ontwikkelingen zo verschrikkelijk snel gaan, moeten normen eigenlijk continu aangepast worden. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dat is best nog even puzzelen.’


Rik: ‘De Nederlandse markt verwacht dat ook. Nederland heeft veel internetaansluitingen en is heel digitaal. Neem bijvoorbeeld de belastingdienst. In geen enkel ander Europees land kun je je belastingformulier al voor een groot deel ingevuld downloaden. Dat is echt uniek. En als NEN willen wij ook dergelijke vernieuwende digitale oplossingen aan onze klanten bieden.’

Jullie waren ook bij World Standards Day?

Femke: ‘Ja, de relatiedag van NEN. Ik kende het niet en het overtrof mijn stoutste verwachtingen. Het thema Energietransitie ‘Van standaard naar nieuwe energie’ kwam niet alleen terug in het formele programma, maar uit de gesprekken en opmerkingen viel op te maken dat bij alle aanwezigen ook een energietransitie plaatsvond. Dat vond ik echt bijzonder om mee te maken. De locatie De Fokker Terminal in Den Haag, de ambiance en al alle kleine details tot de hapjes en de drankjes tijdens de borrel en bij het weggaan een appel met NEN-logo droegen daaraan bij.’


Rik vult nog aan: ‘Eva Jinek, de dagvoorzitter, deed het geweldig. We werden samen als eersten naar voren gehaald om de middag te openen. Bas Haring, Ingrid Thijssen en Soren Hermansen vertelden hun inspirerende verhaal. Drie heel verschillende verhalen die toch logisch op elkaar aansloten. We vonden het geweldig om de NENnovation Awards uit te reiken. Alle genomineerden vonden het een eer en de winnaars waren super blij. Je merkte heel goed dat de boodschap ‘NEN kan helpen en hoort bij innovatie’ goed is geland.’

‘We nodigen iedereen die een goed idee heeft uit dit kenbaar te maken. Neem vooral contact met ons op.’