ONTWIKKELINGEN


Digitale uitdagingen voor de consument

Kunnen de ellenlange terms and conditions bij online aanschaf van een product of dienst niet korter en begrijpelijker? Wat gebeurt er met gebruikersdata op social media na overlijden? Hoe wordt een consument op leeftijd beschermd tegen het online afsluiten van mogelijk oneerlijke overeenkomsten? Welke ontwikkelingen zijn nodig vanuit het perspectief van de consument om de privacy en de beveiliging van de data van huishoudelijke artikelen te garanderen? Dit zijn enkele maar heel belangrijke vraagstukken waarmee het internationaal Committee on Consumer Policy (COPOLCO) zich bezighoudt. NEN is op zoek naar belanghebbende partijen die willen meedenken over de ontwikkelingen van internationale normen ter bescherming van de consument.

COPOLCO vertegenwoordigt de ‘consument’ als essentiële stakeholder bij de ontwikkeling van internationale normen (ISO). Hiervoor werkt COPOLCO samen met internationale consumentenorganisaties zoals Consumers International en de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), naast ruim honderd normalisatieinstituten wereldwijd. Enerzijds wil COPOLCO de deelname van consumenten bij het normalisatieproces bevorderen. Anderzijds wil het richtlijnen bieden om consumentenkwesties een duidelijkere plek te geven bij de ontwikkeling van normen. Vooral door de recente opmars van digitale toepassingen bij consumentenartikelen buigt COPOLCO zich over de veiligheidsrisico’s die deze met zich meebrengt.

Onleesbare terms and conditions

Wist je dat een uitgeprinte versie van de 'terms and conditions' (T&C’s) van een website als Airbnb zo'n 39 meter lang is? Gemiddeld zou het 76 werkdagen per jaar kosten om alle voorwaarden van de websites die worden gebruikt, door te lezen. Het is duidelijk dat de visie van de consument bij het opstellen van de voorwaarden ontbreekt. De gebruiksvriendelijkheid is niet erg hoog. Daardoor kan de consument informatie mislopen over de annuleringsvoorwaarde, het omgaan met persoonlijke data of bijkomende kosten. Vanuit COPOLCO is het voorstel ingediend om een norm te ontwikkelen die gebruikt wordt door organisaties bij het opstellen van T&C’s. Deze norm kan ervoor zorgen dat consumenten volledig geïnformeerde beslissingen kunnen nemen voorafgaand aan de aankoop van goederen, diensten of digitale content.

Digitaal nalatenschap

Door het gebruik van allerlei sociale media, cloudgebaseerde accounts, persoonlijke blogs en websites is het internet onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven. Maar de individuele privéverzamelingen van berichten, foto’s, video’s en muziekbestanden roepen de vraag op wat met deze bestanden gebeurt als de persoon komt te overlijden. Wie beslist of een social mediaprofiel wordt verwijderd bij overlijden of het een gedenkpagina wordt waar nabestaanden herinneringen kunnen achterlaten? Eigendom van digitale bestanden en hun overdracht aan anderen, contractuele en wettelijke verplichtingen en de opslag en het onderhoud van digitale bestanden na verloop van tijd zijn belangrijke kwesties wanneer wordt gesproken over digitaal nalatenschap. Door het opstellen van richtlijnen wil COPOLCO de consument, maar ook de online platformproviders, ontvankelijk maken voor het beheer van digitale eigendommen en archieven. Daar hoort dan ook de wijze waarop het digitaal nalatenschap kan worden georganiseerd bij.

Overige onderwerpen

Naast de hierboven uitgelichte onderwerpen behartigt COPOLCO ook het consumentenbelang bij tal van andere onderwerpen, waaronder artificial intelligence, reclame en marketing voor kinderen, privacy by design en consumenten in kwetsbare situaties. Geïnteresseerde en belanghebbende partijen die graag willen deelnemen aan het ontwikkelen van normen voor bovenstaande onderwerpen kunnen voor nadere informatie contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 296 of e-mail afc@nen.nl.