Europese standaardisatiestrategie

Aansluiting bij NEN-strategie en NEN Normalisatieagenda

NEN heeft een strategie 2025. Deze sluit voor een groot deel aan bij de nieuwe Europese standaardisatiestrategie die onlangs door de Europese Commissie (EC) in juni voor commentaar werd gepubliceerd. Het doel van dit initiatief is de uitdagingen waarmee het Europese normalisatiesysteem wordt geconfronteerd, aan te pakken en het systeem klaar maken voor toekomst.

Een sterk normalisatiesysteem draagt bij aan een goed functionerende interne markt, ondersteunt het concurrentievermogen van industrieën in de EU, beschermt inwoners van de EU en draagt bij aan duurzaamheid.

Het is een antwoord op de noodzaak om op internationaal niveau beter in te spelen op de normalisatiebehoeften die voortvloeien uit de aanpak van thema's als duurzaamheid en digitale transformatie in de EU. Dit zijn ook twee van de thema's in de Nederlandse Normalisatieagenda 2021-2023 die NEN in maart jongstleden heeft gepresenteerd.

Feedback ingediend

Alle Europese normalisatie-instituten, zoals NEN in Nederland, kregen de mogelijkheid feedback in te dienen op dit initiatief. Met de NEN Normalisatieagenda 2021 – 2023 kijkt NEN al vooruit naar het aanpakken van Europese uitdagingen. NEN heeft, net als vele andere instituten, dan ook feedback ter verbetering van het voorstel ingediend. De Europese Commissie gaat aan de slag met de ontvangen feedback en publiceert in het derde kwartaal van 2021 het definitieve voorstel. Daarna worden de voorstellen door de EC en de Europese normalisatie-instituten in praktijk gebracht.

Het voorstel en planning

Bekijk het voorstel van de Europese Commissie en de ontvangen feedback uit alle landen op de website van de Europese Commissie.

Normalisatieagenda in beeld

Meer informatie & download

De thema’s uit de Normalisatieagenda 2021 - 2023 zijn met elkaar verweven door transities en technologieën. Elk onderwerp heeft behoefte aan verandering, innovatieve oplossingen en betrokkenheid vanuit alle sectoren. De Normalisatieagenda is een beweging om deze sectoren bij elkaar te brengen. Wil jij sparren over een thema of meepraten in georganiseerde rondetafels? Stuur een e-mail naar normalisatieagenda@nen.nl. Meer informatie of een inkijkje in de Normalisatieagenda? Ga naar nen.nl/normalisatieagenda