Krachten bundelen voor onderzoek en onderwijs

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit vragen om ‘smart’ en ‘connected’ oplossingen, waardoor normen steeds belangrijker worden. Ook bij het formuleren, concretiseren en oppakken van grote vraagstukken zoals de transitieopgaven worden normen en normalisatieprincipes steeds belangrijker. Het gaat om een breed draagvlak en afspraken in een vaak complexe omgeving. Normalisatie kan daar een belangrijk steentje aan bijdragen.

Vanwege het toenemend belang van normalisatie is in 2019 een samenwerkingsverband opgezet voor onderzoek en onderwijs op het gebied van standaardisatie en normalisatie. NEN, de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en de technische universiteiten van Delft (Faculteit ‘Technology, Policy and Management’) en Eindhoven (Faculteit ‘Industrial Engineering & Innovation Sciences’) bundelen hun krachten in de stichting SOONS om dit steeds belangrijker wordende fenomeen beter wetenschappelijk te onderzoeken en studenten er wegwijs in te maken.

SOONS staat voor Stichting Onderzoek Onderwijs Normalisatie & Standaardisatie.

‘Normalisatie hoort thuis op de management-agenda. Managers in bedrijven, managers van normalisatie-projecten en beleidsmakers kunnen bedrijfs- en maatschappelijke belangen beter dienen met wetenschappelijk onderbouwde inzichten in normalisatie.’
Henk de Vries, Endowed Professor of Standardisation Management, Rotterdam School of Management (RSM)

Doel SOONS

Stichting SOONS wil, zonder winstoogmerk, de wetenschapsbeoefening en onderwijs op het gebied van de standaardisatie en normalisatie bevorderen. Dit doet zij onder andere door:

  • (Inter)nationaal onderzoek van instellingen voor hoger onderwijs te bevorderen.
  • Kennisuitwisseling over onderzoek en onderzoeksresultaten te bevorderen.
  • Aan te sluiten bij de internationale wetenschappelijke normalisatie-community.
  • Bewustzijn over de rol van normen en normalisatie en standaardisatie bij (inter)nationale beleidsmakers en business executives te creëren en vergroten, onder andere in de vorm van publicaties en presentaties.
  • Via het outside-in perspectief ‘het beter leren kennen van de randvoorwaarden voor effectiviteit van normen’ het normalisatie- en standaardisatieproces op basis van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek verbeteren en het delen van deze resultaten en verbeteringen met hogeronderwijsinstellingen en media-kanalen.
  • Onderwijs over normalisatie en standaardisatie in het hoger onderwijs te bevorderen.
  • Bewustzijn over de rol van normen en normalisatie en standaardisatie bij studenten/docenten/hoogleraren/onderzoekers creëren en vergroten.

Waar mogelijk levert stichting SOONS ook ondersteuning (bijv. door de inzet van studenten) bij de beantwoording van vraagstukken die voortkomen uit de ambitie van NEN en internationale normalisatie-organisaties (zoals het in kaart brengen van de impact van normalisatie op maatschappij en economie).

‘Via wetenschappelijk onderzoek kan het normalisatieproces worden geanalyseerd en waar mogelijk worden verbeterd en kunnen complexe innovaties waar standaarden vaak voor nodig zijn worden gerealiseerd.’
Geerten van de Kaa, Associate Professor of Standardization and Business Strategy, TU Delft

Innovatie en normalisatie

In wetenschappelijke kringen wordt het ook steeds duidelijker dat normen en normalisatie een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en realiseren van innovatie. Begin september is niet voor niets een 3-daagse conferentie van EURAS en SIIT aan dit onderwerp besteed. Tijdens dit evenement zijn veel interessante presentaties de revue gepasseerd en is tevens gebleken dat ondanks de online facilitering het event veel belangstelling heeft gegenereerd en daarmee ook een belangrijk middel is om bij te dragen aan de doelstellingen van stichting SOONS.

De bijdragen van dit evenement inclusief de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van normalisatie en innovatie zullen binnenkort beschikbaar komen en door stichting SOONS worden samengevat en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

‘Afgelopen twee jaar hebben we aan de TU Eindhoven een groot onderzoek uitgevoerd voor de Europese Commissie, dat ingaat op de vraag of je een publieke systeem kunt opzetten dat onderzoekt welke patenten nu precies benodigd zijn om standaarden te implementeren. Vice-president Margrethe Vestager van de Europese Commissie heeft inmiddels aangekondigd dat ze voornemens is het door ons voorgestelde systeem ook te implementeren.’
Rudi Bekker, Full Professor, TU Eindhoven

EURAS-evenement

Om de internationale zichtbaarheid en impact van SOONS bij onderzoekers en andere doelgroepen te vergroten en vanwege het succes van het EURAS / SIIT- evenement, heeft de stichting zich kandidaat gesteld om het EURAS-evenement van 2024 te hosten. De thematiek en programmering op hoofdlijnen zullen komend jaar verder worden uitgewerkt en op de website van stichting SOONS worden gepresenteerd.

Meer informatie

In de afgelopen periode zijn reeds enkele onderzoeksprojecten geïnitieerd vanuit de Stichting. Voor meer informatie, zie de website van stichting SOONS of neem contact op met NEN, Arnoud Muizer, via onderwijs@nen.nl. Of met de TU/e, Rudi Bekkers, professor of Standardization and Intellectual Property en voorzitter van de Programmaraad van stichting SOONS, e-mail r.n.a.bekkers@tue.nl.


Deel dit artikel