Hoe gaat het nu met de winnaars van de NENnovation Award 2020?

De winnaars van de NENnovation Awards 2020 hebben in het afgelopen jaar hun innovatie nog beter op de kaart gezet en doorontwikkeld. De ontwikkelingen rondom hun nieuwe projecten, uitbreidingen en toepassingen laten zien dat deze awardwinnende innovaties geen eendagsvlieg zijn. Het zijn innovaties die écht het verschil kunnen maken in hun vakgebied. Duurzame oplossingen staan bij alle de drie winnaars van vorig jaar hoog op de agenda. Maar hoe gaat het een jaar later met hen? Hebben zij stappen kunnen zetten om hun projecten verder uit te rollen?

CRUX Engineering, de energiedamwand

'Bij de nieuwe pilot komt de focus meer te liggen op de binnenstedelijke omgeving en wordt ook meer aandacht besteed aan de, naar verwachting gunstige effecten, waterkwaliteit.'

CRUX Engineering heeft met de Energie Damwand een innovatieve methode ontwikkeld om energie te onttrekken uit kademuurconstructies. Hierbij wordt thermische energie gewonnen uit oppervlaktewater en gebufferd in de ondergrond.

Wat heeft de NENnovation Award opgeleverd voor CRUX?

'Het winnen van de NENnovation Award heeft vooral gezorgd voor een bredere naamsbekendheid van onze energiedamwand. In het afgelopen jaar hebben wij het systeem verder beproefd op onze testlocatie in de Zweth en zijn inmiddels de eerste projecten opgestart (waaronder het Swettehûs in Friesland). Dat wij daarnaast bij nieuwe projecten kunnen aangegeven dat wij de NENnovation Award hebben gewonnen en er dus meer mensen overtuigd zijn van de potentie van ons systeem, werkt natuurlijk ook mee in het verder uitbouwen van deze duurzame techniek. Het kunstwerk dat wij bij de award kregen, heeft overigens ook een mooi plek gekregen in ons nieuwe kantoor in Delft.'

We zijn een jaar verder, hoe staat het nu met CRUX en het innovatieve project?

'De pilot in de Zweth loopt nog volop en wij zijn in de voorbereidende fase van een nieuwe pilot waar het systeem op grotere schaal wordt toegepast. Bij deze nieuwe pilot komt de focus meer te liggen op de binnenstedelijke omgeving en wordt ook meer aandacht besteed aan de, naar verwachting gunstige effecten, waterkwaliteit. Hiernaast zijn ook meerdere projecten in ontwikkeling, van voorontwerp tot daadwerkelijk in uitvoering, zoals het hiervoor genoemde Swettehûs.'

'Het is een mooi toekomstbeeld als straks alle damwandconstructies langs de Nederlandse waterwegen of in dijken een duurzame dubbelfunctie krijgen als energiedamwand en zo gedurende de lange levensduur kunnen voorzien als bron van warmte.'

Wat is het voordeel van normen en normalisatie via NEN voor jullie?

'NEN is in de bouw een vaste waarde voor het ontwerp van (civiel)technische constructies. Gezien de bekendheid van zowel ontwikkelaars, vergunningverleners en aannemers met NEN-normen maakt het mogelijk om altijd uit te kunnen gaan van een basisniveau voor een ontwerp waar iedereen van op aan kan.'

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze innovatieve oplossing?

'De trein begint nu echt te rollen. Wij merken dat er vanuit de markt steeds meer vraag komt, vanuit zowel de aannemers als de gemeenten en ontwikkelaars. Het is een mooi toekomstbeeld als straks alle damwandconstructies langs de Nederlandse waterwegen of in dijken een duurzame dubbelfunctie krijgen als energiedamwand en zo gedurende de lange levensduur kunnen voorzien als bron van warmte.'

Waarom zouden andere deelnemers volgend jaar mee moeten doen?

'Het winnen van de NENnovation Award betekent een bredere bekendheid voor de innovatie dan enkel in het eigen werkgebied. Omdat het platform van NEN een groot bereik heeft in vrijwel alle (technische) vakgebieden, komen meer mensen in aanraking met de innovatie wat weer tot nieuwe ideeën of toekomstige samenwerking kan leiden.'

Textline, het verkeersbord van rijstvlies

'Het eerste echte circulaire verkeersbord van Nederland een prachtige opstap naar andere markten. Zo hebben wij onlangs voor de gemeente Goeree Overflakkee tafelbladen van rijstvlies mogen realiseren ter promotie van de toeristische attracties binnen haar gemeentegrenzen.'

Textline wilde een slag maken in de verduurzaming van verkeersborden. En dat is gelukt. Een rijstvlies verkeersbord. Met dit product wonnen ze de NENnovation Award 2020 in de categorie start-ups. Wij spraken Rolf Lebbink, algemeen directeur bij Textline, over de stand van zaken een jaar later.

Wat heeft de NENnovation Award opgeleverd voor Textline?

'Naast veel aandacht toch ook de waardering die je als innovatie-pionier zo hard nodig hebt! Beide elementen zijn je brandstof om vol te houden en geven je de bevestiging dat je op de goede weg bent. Realiseer je je dat als je een gevestigde markt openbreekt je veel weerstand kunt verwachten, je voelt je een indringer en bent een luis in de pels voor de huidige samenwerkende aanbieders. Dat moet je naast je neerleggen en blijven geloven in waar je mee bezig bent. Een innovatie award winnen als deze, sterkt in dit proces.'

We zijn een jaar verder, hoe staat het nu met Textline en de verkeersborden van rijstvlies?

'Waar we niet bij stil hadden gestaan is dat een gevestigde markt, om niet te spreken over ‘vastgeroest’, als verkeersborden erg inflexibel is. Vooral als het gaat om innovaties en verduurzaming. Het zijn lange processen met pilots en vooruitschuiven. De vooruitstrevende gebruikers zoals gemeenten en provincies zijn helaas op een paar handen te tellen. Op zich is dat vreemd, omdat ons rijstvliesverkeersbord volledig voldoet aan de voor verkeersborden geldende strenge normen en richtlijnen van NEN. En als je daar bovenop vanuit NEN een innovatie award ontvangt zouden alle twijfels van tafel moeten zijn. Er is eigenlijk geen enkele reden te bedenken om voor aluminium verkeersborden te blijven kiezen, misschien de iets hogere kostprijs maar die vervaagt bij de vele voordelen die ons verkeersbord uit restmateriaal biedt.'

'Er is eigenlijk geen enkele reden te bedenken om voor aluminium verkeersborden te blijven kiezen, misschien de iets hogere kostprijs maar die vervaagt bij de vele voordelen die ons verkeersbord uit restmateriaal biedt.'

Wat is het voordeel van normen en normalisatie via NEN voor jullie?

'Als je wilt innoveren in een gevestigde markt, moet je van goeden huize komen om indruk te maken. Helemaal als je een nieuwe speler bent op die markt. Een kritische toetsing van je product helpt daar absoluut bij.'

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze innovatieve oplossing?

'Wij hopen op meer draagvlak en vertrouwen op de verkeersbordenmarkt. Daarnaast biedt het eerste echte circulaire verkeersbord van Nederland een prachtige opstap naar andere markten. Zo hebben wij onlangs voor de gemeente Goeree Overflakkee tafelbladen van rijstvlies mogen realiseren ter promotie van de toeristische attracties binnen haar gemeentegrenzen. Er is veel mogelijk met het rijstvliesmateriaal wat bij buitengebruik een levensduur kent van ten minste 80 jaar. We kunnen het frezen, buigen en vormen, en zelfs rechtstreeks en duurzaam printen. Elke uitdaging in toepassing of uitvoering ter vervanging van ‘eindige grondstoffen’ waaronder aluminium en kunststoffen is bij ons dan ook welkom!'

Waarom zouden andere deelnemers volgend jaar mee moeten doen?

'Precies om eerder genoemde redenen. Alleen deelnemen en je zichtbaar maken is al een winst voor je innovatie. Als je achter je innovatie staat, verdient het ook een podium en dat geeft de NENnovation Award absoluut!'

Reefy: herstel riffen van kust- en zeegebieden

'Nu zijn we onderdeel van de wereldberoemde PortXL Accelerator, waar we samen met de partners in de haven van Rotterdam gaan werken aan een levensgrote pilot van onze innovatieve oplossing voor kustbescherming met de natuur.'

Reefy won vorig jaar de NENnovation Award in de categorie studenten. De prijs was de kroon op de innovatie van twee studenten van de TU Delft. De missie van Reefy is helder: ‘Herstel riffen van kust- en zeegebieden over de hele wereld met behulp van kennis en innovatieve technologieën.’ Reefy biedt een gecombineerde oplossing met duurzaam gefabriceerde ‘legoblokken’ om het verdwijnen van koraalriffen en de bijbehorende natuurlijke ecosystemen te voorkomen én te voorzien in de toenemende behoefte aan kustbescherming. We spreken een jaar later weer met Reefy over ‘A resilient coastal protection solution’.

Jullie hebben als studenten deze bijzondere innovatie ingediend. Wat heeft het winnen opgeleverd voor Reefy?

'Het winnen van de NENnovation Award was een belangrijke stap in onze ontwikkeling als jonge start-up. De award bracht ons verhaal kracht bij in gesprekken met partners en stakeholders om verdere belangrijke stappen te zetten.'

We zijn een jaar verder, hoe staat het nu met Reefy en het innovatieve project?

'Als we terugkijken op het afgelopen jaar, kunnen we bijna niet geloven wat we met ons kleine team allemaal hebben bereikt! We hebben onze duurzame golfbreker kunnen testen in de experimentele golf faciliteiten van Deltares. Hier hebben we kunnen aantonen dat we met onze ecologische structuren de kust kunnen beschermen tegen golven van orkaankrachten. Verder hebben we verschillende awards en challenges gewonnen waaronder de Blue Invest van de Europese Commissie en de Offshore Wind Innovators Challenge. Nu zijn we onderdeel van de wereldberoemde PortXL Accelerator, waar we samen met de partners in de haven van Rotterdam gaan werken aan een levensgrote pilot van onze innovatieve oplossing voor kustbescherming met de natuur.'

Wat is het voordeel van normen en normalisatie via NEN voor jullie?

'Normen zijn een cruciaal onderdeel voor het succes van het Reefy-project. Door standaardafmetingen, materialen en constructie- en installatieprocessen van de blokken te gebruiken, kan Reefy snel en consistent kwaliteitsoplossingen leveren aan klanten met behulp van de huidige best practices. Bovendien maken normen het continu bewaken en verbeteren van bestaande processen mogelijk, waardoor we kunnen concurreren met de markt.'

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze innovatieve oplossing?

'Reefy wil door middel van het herstellen van mariene ecosystemen kwetsbare gemeenschappen over de wereld beschermen tegen gevaren van de zeespiegelstijging en versterkte stormen veroorzaakt door de klimaatverandering. Door met de natuur samen te werken, creëren we een veerkracht waarbij onze oplossing kan meegroeien met de zeespiegelstijging en zichzelf kan herstellen na stormen.'

Waarom zouden andere deelnemers volgend jaar mee moeten doen?

'De NENnovation Award is dat extra zetje in de rug dat wij nodig hadden in onze start-up reis. Meedoen aan de NENnovation Award opent nieuwe deuren en creëert een netwerk voor de volgende stappen om van idee naar realiteit te gaan.'

Wie zijn de genomineerden van 2021?


Deel dit artikel