NEN en The Green Village

Versnellen ontwikkeling en implementatie van innovaties

NEN maakt afspraken voor een betere wereld. Dat doen we op veel terreinen en op heel veel manieren. Eén daarvan is de samenwerking met The Green Village. We hebben gekozen voor deze samenwerking om de ontwikkeling en implementatie van innovaties te versnellen en al vroeg betrokken te worden bij innovaties. In 2019 hebben we deze samenwerking gestart. Dit heeft al vele mooie resultaten opgeleverd. Zoals de begeleiding van ROCSYS, Supersola en Unibrick. Daarnaast werken we op het gebied van klimaatadaptatie samen in de Waterstraat.

We werken samen met The Green Village op deze punten:

  • integreren van normen/normalisatie in het primaire projectenproces van The Green Village. In nauwe samenwerking met de projectmanagers en de innovatiemakelaar van NEN wordt al bij de intake van nieuwe projecten gekeken of en waar normen/normalisatie een rol spelen;
  • organiseren van gezamenlijke inhoudelijke activiteiten voor het netwerk. We organiseren regelmatig bijeenkomsten op locatie van The Green Village om direct de link met de praktijk van innoveren te leggen;
  • betrekken van het NEN-netwerk bij The Green Village;
  • op deze wijze vergroten we het bereik van de innovaties die plaatsvinden op The Green Village.

Wat is de rol van normalisatie bij innovatie?

Dit is een cruciale vraag. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om bij onderzoek en innovatie in een zo vroeg mogelijk stadium al te denken aan de mogelijkheden van normen en normalisatie. Enerzijds als een kader om onderzoek en innovatie uit te voeren, anderzijds als een aanleiding om bestaande normen te herzien of wellicht zelf de aanzet voor een nieuwe norm te geven.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

De projectmanagers van The Green Village en NEN hebben regelmatig contact over de projecten die gestart gaan worden en over de lopende projecten. Daarbij wordt gekeken of en waar er punten zijn waarbij de innovatie te maken krijgt met normen. Het kan zijn dat er al normen bestaan die voor de innovatie van toepassing zijn, maar het kan ook betekenen dat er nog normen ontwikkeld moeten worden. Hierbij wordt de NENnovation funnel ook ingezet als instrument. Een mooi voorbeeld is de input die we vanuit een project op The green Village ontvingen die direct bij een herziening kon worden meegenomen. Ander praktijkvoorbeeld is de Waterstraat waarbij de stakeholders regelmatig samenkomen en direct met de consultants van NEN kunnen overleggen wat er speelt en waar ze tegenaan lopen.

Over The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving

Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw 'openlucht-laboratorium' op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

The Green Village is ook de ontmoetingsplek waar alle stakeholders bij elkaar komen om kennis te brengen, te halen en uit te wisselen. Dit noemen wij de Learning Community. Het samenspel van werken, experimenteren, leren en inspireren leidt tot innovatie. Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, is het lerend vermogen van iedereen nodig. De Learning Community vormt de verbinding tussen werken, onderzoek, innoveren en leren en is daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking.

image

Tools voor innovatie

Behalve de Webtool voor innovatie en normalisatie heeft NEN samen met Europese partners in het Standards + Innovation project een aantal tools ontwikkeld voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden, kijk op op www.nen.nl/innovatie.


Deel dit artikel