Kwaliteitslabel voor veilige en betrouwbare gezondheidsapps

Steeds vaker maken we gebruik van gezondheidsapps. Met als doel inzicht te krijgen in de persoonlijke gezondheid of om bijvoorbeeld de conditie van het lichaam te verbeteren. Er zijn verschillende apps met allemaal een ander doel. Denk aan de stappenteller die het aantal stappen per dag telt, het aantal gelopen kilometers en de hartslag van een hardloper, het bijhouden van het aantal ingenomen calorieën, het analyseren van slaap of begeleiding bij het stoppen met roken. Maar zijn deze apps betrouwbaar en veilig te gebruiken? Hoe zit het met de privacy, persoonlijke data en veiligheid tegen malware in zo’n aangeboden app? Het internationale instituut ISO heeft een norm ontwikkeld om dat te borgen.

In appstores is het aanbod van gezondheidsapps groot. Maar welke apps zijn zinvol? Omdat er gebruik wordt gemaakt van persoonlijke (gezondheids)gegevens, is het ook van groot belang dat deze apps veilig en betrouwbaar zijn. ISO, de internationale organisatie voor normalisatie, heeft een methode ontwikkeld om gezondheidsapps te toetsen. Nederlandse experts hebben door deelname aan de NEN-normcommissie hun bijdrage kunnen leveren.

De resultaten van de toetsmethode worden verwerkt tot een score in een label waarmee kan worden aangetoond hoe betrouwbaar en veilig een app is. Er wordt niet alleen gekeken naar veiligheid van de app, maar ook of het eenvoudig te gebruiken is en of het technisch goed gebouwd is. Met de score kunnen mogelijke gebruikers gemakkelijker apps vergelijken en dus een goede keuze maken welke zij wel en welke zij niet willen gebruiken.

Gezondheidsapps zijn al langer beschikbaar en in ontwikkeling, maar COVID-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk betrouwbare en veilig te gebruiken gezondheidsapps zijn voor: • het leren kennen van voorspellende symptomen; • COVID-tracing; • monitoring; • beeldbellen in de reguliere zorg; • vaccinatiepaspoorten.

Internationale brede instemming

Een internationale groep experts op het gebied van gezondheidsapps hebben de methodologie ontwikkeld op grond van eisen in relevante normen. De internationale norm 'CEN-ISO/TS 82304-2 Health software – Quality and reliability of health and wellness ' is in augustus gepubliceerd. De Europese CEN- en internationale ISO-normcommissies ‘Medische informatica’ en de internationale IEC-normcommissie ‘Medisch elektrische toestellen’ hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Een groot deel van de aangesloten landen, 95%, heeft ingestemd met de publicatie van de norm.

'Het label met de kleurcode helpt zorgverleners en gebruikers de juiste app te kiezen. De vragenlijst stimuleert appontwikkelaars om (steeds) betere apps te maken.'

Label met kleurcode

De norm geeft een lijst van 81 vragen voor appontwikkelaars. De antwoorden op deze vragen bepalen een score op vier onderwerpen:

• Healthy and safe • Easy to use • Secure data • Robust build

‘App assessment’ organisaties kunnen de vragen en scoringsmethode in de norm gebruiken voor het beoordelen van apps voordat zij als download beschikbaar komen. Het label met de kleurcode helpt zorgverleners en gebruikers de juiste app te kiezen. De vragenlijst stimuleert appontwikkelaars om (steeds) betere apps te maken.

Stimulans voor gebruik van gezondheidsapps, ook in Nederland

De Europese Commissie was de initiatiefnemer van het normontwikkelingsproject. Zowel het Nederlandse ministerie van VWS als Horizon Europe hebben interesse getoond in het stimuleren van het gebruik van het label. Een van de mogelijke activiteiten is de ontwikkeling van een toetsingsregelement voor deze Europese norm. Bij zo’n certificatieschema wordt door een onafhankelijke partij getoetst of aan de eisen in de norm voldaan wordt. Transparantie over aantoonbaar betrouwbare, veilige apps, zijn een stimulans voor het gebruik van apps in de zorgsector en is belangrijk voor de eventuele vergoeding van de gezondheidsapps.

Meer informatie of deelname aan ontwikkelen van normen op gebied van gezondheidsapps?

De ontwikkelingen zijn volop in gang. Ben jij een zorgprofessional die zich afvraagt welke mobiele apps verantwoord aan te bevelen zijn en ingezet kunnen worden bij het verlenen van zorg en welzijn? Patiënten, cliënten en zorgconsumenten die zich afvragen welke mobiele apps doen wat zij beloven en goed op hun gegevens passen? App-ontwikkelaars en app-store beheerders die bezig zijn met de ontwikkeling of distributie van gezondheidsapps? Met name ontwikkelaars, gebruikers, leveranciers en dienstverleners van apps voor sport, voeding en wellness ontbreken nog in de werkgroep. Doe mee en lees meer over de 'Gezondheidapps' op nen.nl.


Deel dit artikel