'In Nederland werken zo’n 6000 commissieleden mee aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen. Bent u er daar één van? Dan dank ik u langs deze weg voor uw deelname. Zonder u is normalisatie niet mogelijk!'
Rik van Terwisga, Voorzitter Directie NEN
Editorial

Standaard vooruit

Nederland wil vooruit: aan de slag met de grote maatschappelijke opgaven waarvoor wij staan. Dat gaat alleen als we onderling goede afspraken maken en bereid zijn kennis en kunde te delen. Als NEN zijn wij in staat om alle betrokken partijen samen te brengen en te zorgen voor brede, gedragen afspraken. Op die manier willen wij de benodigde vooruitgang ondersteunen en versnellen.

Deze editie van NENMagazine staat in het teken van innovatie. We laten graag zien dat er in Nederland heel veel speelt onder de noemer ‘innovatie’. Kleine en grote initiatieven waar gezamenlijke afspraken een grote bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van bijvoorbeeld de digitale transformatie en energietransitie.

Normen zijn niet alleen een sleutel naar internationale handel, veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency, gezondheid en welzijn, maar fungeren ook als springplank voor het sneller en breder uitrollen van innovatieve oplossingen. Dat vraagt dat wij als NEN voortdurend goed luisteren naar de behoeften van innovatieve partijen en op zoek blijven gaan naar nieuwe werkwijzen, nieuwe vormen en nieuwe toepassingen.

'Zowel commissieleden die de wereld van normalisatie al goed kennen, als startups/scale-ups en studenten hebben enorm inspirerende innovaties ingezonden voor de NENnovation Awards.'

Op 14 oktober is het World Standards Day. De dag waarop de kracht van normalisatie en nationale en wereldwijde afspraken centraal staan. Al deze afspraken komen tot stand dankzij álle mensen die daaraan meewerken. In Nederland werken zo’n zesduizend commissieleden mee aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen. En een veelvoud daarvan maakt gebruik van onze producten en diensten. Bent u er daar 1 van? Dan dank ik u langs deze weg voor uw deelname. Zonder u is normalisatie niet mogelijk! Zit u nog niet bij ons aan tafel? Dan nodigen we u van harte uit. De dag waarop normalisatie wereldwijd in de spotlight staat, gaan wij op pad om de winnaars van de NENnovation Awards 2021 bekend te maken. Wie dat zijn, dat hoort u op 14 oktober. Maar we laten in deze editie graag álle genomineerden zien. Omdat zowel commissieleden die de wereld van normalisatie al goed kennen, maar óók startups/scale-ups en studenten allemaal enorm inspirerende innovaties ingezonden hebben. Het laat zien dat er in alle denkbare sectoren wordt nagedacht over nieuwe toepassingen en nieuwe oplossingen. En over de manier waarop normalisatie daar een bijdrage aan kan leveren. En daar werken wij, samen met u, graag aan mee!

Rik van Terwisga, Voorzitter Directie NEN