World Standards Week: Masterclasses Digitale transformatie

Terugblik masterclasses

Van maandag 12 tot en met donderdag 15 oktober was het World Standards Week. Deze week stond in het teken van de digitale transformatie. Acht verschillende inspirerende masterclasses passeerden de revue. En al deze masterclasses zijn nu terug te kijken!

1

Masterclass NEN en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Elektronische gezondheidsgegevens in de zorg

Normen voor eenheid in taal en techniek bevorderen de gegevensuitwisseling in de zorg

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie, die nodig is voor de behandeling van patiënten, sneller en is er minder kans op fouten. Veel medische beroepsbeoefenaren gebruiken informatiesystemen voor het opslaan, verwerken en uitwisselen van informatie, maar ook worden soms nog papieren dossiers, de fax en cd-roms gebruikt. Om de verbetering te realiseren, ontwikkelt NEN in opdracht van VWS en samen met het veld normen voor gegevensuitwisseling in de zorg. Een groots programma, waar de komende jaren het zorgveld, softwareleveranciers, standaardisatieorganisaties en andere belanghebbende partijen met elkaar een normenkader gaan bouwen. In deze masterclass wordt de opzet van dit programma dat dit najaar van start gaat toegelicht!

2

Masterclass InnovatieLab: Standards of the future

De digitale transformatie is in volle gang. Organisaties experimenteren met nieuwe mogelijkheden. NEN wil klanten met de producten en diensten ondersteunen om die transformatie succesvol vorm te geven. In deze masterclass worden een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van normontwikkeling en normtoepassing toegelicht.

3

Masterclass DATA/AI

Van systemen met artificial intelligence eisen we dat het ethisch verantwoord en veilig is. Hoe dragen internationale normen daaraan bij en waar gaan die normen eigenlijk over? Deze masterclass belicht deze vragen en werpt een blik achter de schermen van normalisatie op dit actuele en veelomvattende vakgebied.

4

Masterclass NEN Connect: Slimmer werken met normen

Wil je weten hoe NEN Connect werkt en/of slimmer leren werken met NEN Connect? Deze masterclass gaat dieper in op de mogelijkheden die NEN Connect biedt. Kijk de masterclass terug en leer in slechts anderhalf uur hoe normen gebruikt kunnen worden, ervaar wat NEN Connect voor uw organisatie kan betekenen, krijg inzicht inzicht in de toekomstige ontwikkelingen en leer hoe u zelf uw eigen gebruikersrapportage kunt samenstellen.

5

Masterclass Quantumtechnologie: Hoe quantumtechnologie de wereld gaat veranderen

De digitale transformatie is volop gaande: bedrijven en overheden, maar ook burgers, kunnen er niet meer omheen. De wereld is aan het veranderen. Bestaande processen worden gedigitaliseerd, maar er ontstaan ook compleet nieuwe processen, business modellen en toepassingen die voorheen ondenkbaar waren. Quantumtechnologie gaat daar een belangrijke rol in spelen. Quantumcomputers, -netwerken en -sensoren maken dingen mogelijk die voorheen onmogelijk waren en die nu soms zelfs nog ondenkbaar zijn. Nederland is wereldwijd voorloper op het gebied van quantumtechnologie. In deze masterclass wordt u door vooraanstaande experts meegenomen in de wereld van quantum. Wat is het precies? Waarom is het zo revolutionair? Hoe gaat het ons leven veranderen? En hoe doe je dat eigenlijk: oplossingen bedenken voor problemen waarvan je nu nog niet weet dat ze bestaan? Bekijk de masterclass terug en krijg antwoorden op deze vragen!

6

Masterclass Energietransitie

Technologische ontwikkelingen rond slimme gebouwen hebben de afgelopen jaren een vlucht genomen. Voor optimaal gebruik van nieuwe technologieën en innovatieve producten en systemen zijn uitwisselbaarheid (van bijvoorbeeld data), breed draagvlak en borging van kwaliteit en veiligheid een voorwaarde. Daarvoor is een goede afstemming tussen alle schakels cruciaal. Digitale transformatie is onmisbaar voor het leggen van de verbindingen die nodig zijn om gebouwen nu en in de toekomst te kunnen laten voldoen aan de eisen van een continue veranderende omgeving. Gebouwautomatisering en uitwisselbaarheid van systemen zijn daarbij onmisbaar.

7

Masterclass Smart Buildings

Er is een enorme verschuiving van centrale regie naar zelfsturing. We wonen steeds langer thuis, werken steeds vaker thuis, de gezinssamenstelling per huishouden is steeds gevarieerder en we nemen een andere leefstijl aan. Digitale transformatie speelt in al deze transities een grote rol. Welke aspecten zijn hiervoor belangrijk? Kijk de masterclass terug!

8

Masterclass Schemabeheer: Digitale transforatie in audits

Digitale ontwikkelingen hebben al veel invloed gehad op de uitvoering van audits, maar zullen naar verwachting komende jaren nog veel meer verandering teweeg brengen. Tijdens de masterclass Schemabeheer komen innovaties aan de orde die nu al relevant zijn voor audits. Daarnaast kijken we ook voorbij de huidige ontwikkelingen om een beeld te vormen over de impact van nieuwe technologieën op de langere termijn. Wat betekenen de innovaties van nu voor het auditen van morgen? Stel je eens voor dat audits op afstand meer de norm zijn dan een uitzondering. Dat compliance continu kan worden gemonitord met behulp van sensoren, blockchain en data-analyse. Geen steekproeven meer, maar real-time beoordeling het hele jaar door. Onafhankelijke toetsing en technologie raken meer en meer met elkaar verweven. Toekomstmuziek of binnenkort werkelijkheid?