ACTUEEL


Winnaars NENnovation Awards 2020 bekend!

Op 16 oktober zijn de winnaars van de NENnovation Award verrast door CEO Rik van Terwisga en CFO Femke Aarts van NEN. De NENnovation Award werd in drie categorieën uitgereikt en kent ook drie winnaars: CRUX Engineering (categorie klanten/commissieleden), Textline (categorie start-ups) en Reefy (categorie studenten).

Er waren dit jaar veel goede inzendingen, de concurrentie was groot. In totaal zijn negen genomineerden door de jury ondervraagd en daaruit zijn in drie categorieën de winnaars bepaald. Deze jury bestond uit vertegenwoordigers van partners van NEN die zich hard maken voor het innoverend vermogen in Nederland en die ook overtuigd zijn dat normen een kunnen rol spelen bij de acceptatie en uitrol van een innovatie: Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Koninklijke NLingenieurs, Stichting BlueDot en YES!Delft Students. De jury heeft gekeken naar: de kracht van innovatie, de link met normalisatie, maatschappelijke impact en marktpotentie.

Winnaar categorie klanten/commissieleden

CRUX Engineering heeft met de Energie Damwand een innovatieve methode ontwikkeld om energie te onttrekken uit kademuurconstructies. Hierbij wordt thermische energie gewonnen uit oppervlaktewater en gebufferd in de ondergrond.

Winnaar categorie start-ups

Textline maakt rijstvlies verkeersborden. Het is een innovatief product, waarbij een ‘nieuw’ volledig recyclebare grondstof gebruikt kan worden om een meer vervuilend materiaal als aluminium te vervangen.

Winnaar categorie studenten

Reefy biedt een gecombineerde oplossing met duurzaam gefabriceerde ‘legoblokken’ om het verdwijnen van koraalriffen en de bijbehorende natuurlijke ecosystemen te voorkomen én te voorzien in de toenemende behoefte aan kustbescherming.

Over de NENnovation Awards

Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls. Het winnen van de NENnovation Award is niet alleen een enorme schouderklop, de NENnovation Award - zo geven eerdere winnaars ons terug - geeft ook een boost aan het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid die de innovatie nodig heeft.

NEN feliciteert alle winnaars en de andere genomineerden!

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/nennovationaward


De jury