ACTUEEL


Nieuwe NEN 4010 beschikbaar

Op 13 oktober is de nieuwe NEN 4010:2020 ‘Elektrische installaties voor laagspanning - Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk’ verschenen. Deze norm is gebaseerd op Nederlandse omstandigheden en de algemene Nederlandse installatiepraktijk. De norm staat ook bekend als de betere leesbare versie van NEN 1010.

NEN 4010 is beter leesbaar door het gebruiken van tabellen, de informatie anders te rangschikken en taal te gebruiken die ook op de werkvloer wordt gehanteerd. De norm is vooral interessant voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten en inspecteurs. Wilt u werken volgens de nieuwe NEN 4010? Dat kan! Waarom een NEN 4010? NEN 4010 is een beter leesbare versie van NEN 1010 Waarom is dat nodig? Installateurs die met NEN 1010 werken, vinden deze lastig leesbaar en moeilijk te begrijpen. NEN 4010 is beter leesbaar door gebruik van tabellen, de informatie anders te rangschikken en taal te gebruiken die ook op de werkvloer wordt gehanteerd. Ook zijn keuzes gemaakt uit de verschillende oplossingen die NEN 1010 biedt. NEN 4010 Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk - Het doel van deze norm is de Nederlandse en Europese eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor de gebruikers in de elektrotechnische bedrijfstak toegankelijk te maken. - Toegankelijker door alleen die eisen uit NEN 1010 voor de meest voorkomende typen elektrische installaties in Nederland op te nemen.

Belangrijkste wijzigingen NEN 4010

- Wijzigingen vanuit NEN 1010:2020 meegenomen - Verbeteringent.o.v. versie2019 Nieuwe onderwerpen - bouw- en sloopterreinen; - campings; - medisch gebruikte ruimten; - afstemming van elektrisch materieel; - inspecties.

Meepraten over NEN 4010?

NEN 1010 is een complexe norm waar de elektrotechnische branche niet omheen kan. Door de veelomvattendheid van de norm is de complexiteit echter in veel gevallen helaas niet te voorkomen. Om toch de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren is Platform NEN 1010 opgezet. De input van dit platform zal de normcommissie gebruiken. Daarnaast is dit platform een podium om deelnemende partijen hun kennis te laten delen en netwerk te vergroten. Tevens is platform NEN 1010 ook verantwoordelijk voor NEN 4010.femke.werkman@nen.nl