INTERVIEW


In gesprek met Sebastiaan Admiraal, Portfolio manager bij TenneT

Rots in de branding in een dynamische markt

Assetmanagement, kortgezegd het professioneel beheren van bezittingen, is belangrijk voor iedere organisatie die bezittingen van enige omvang heeft. Voor TenneT, de eigenaar en beheerder van ons hoogspanningsnet, is het nog belangrijker. Want als daar iets mis zou gaan, heeft dat grote gevolgen voor het functioneren van economie en samenleving. De geüpdatete NTA 8120 (Nederlandse Technische Afspraak), voor assetmanagement van het elektriciteits- en gasnet, wordt dan ook als een welkome onderlegger gezien.

Wie een stekker in het stopcontact steekt zal het niet altijd beseffen, maar dat de 'juiste' stroom met de juiste spanning wordt geleverd, komt mede doordat netbeheerders hier inspanningen voor leveren. TenneT is verantwoordelijk voor het deel van de 'reis' met hoogspanning, van 110 kV (kilovolt) en hoger. 'Juist bij dit deel kunnen we ons eigenlijk geen verstoringen veroorloven', zegt Sebastiaan Admiraal, Portfolio manager bij TenneT. 'De gevolgen zouden in een groot deel van het land merkbaar zijn.'

Kans op storingen minimaliseren

Het is niet meer dan logisch dat het bedrijf zijn processen zo heeft ingericht dat de kans op storingen minimaal is. Admiraal: 'De directie bepaalt de strategie rond risicomanagement, netstrategen en risicomanagers brengen kwetsbaarheden in beeld, de afdeling assetmanagement maakt op grond hiervan onderhouds- en uitbreidingsplannen en de afdeling Grid Field Operations zorgt voor de uitvoering. Door deze werkwijze is de veiligheid en betrouwbaarheid van het net gewaarborgd en kunnen we andere aspecten een plek geven, zoals milieu en duurzaamheid, financiën en voldoen aan wet- en regelgeving.'

Extra relevant

Omdat ook andere netbeheerders betrokken zijn bij de levering van elektriciteit en gas, is het goed om het assetmanagement op elkaar af te stemmen. Daarvoor is de NTA 8120 in het leven geroepen. De eerste versie zag in 2009 het levenslicht, met een update in 2014, en nu dus weer een nieuwe versie. Admiraal: 'Het periodiek opnieuw bezien van een norm is sowieso nodig en wordt ook voorgeschreven in normen rond kwaliteitsmanagement. Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen die deze nieuwe editie extra relevant maken. Zo hebben we kunnen aanhaken op de internationale ISO 55000-serie, die in 2014 nog niet compleet was. Met het steeds internationaler worden van de energiemarkt is dat een welkome aanvulling.'

Door de energietransitie verandert ook de geleverde energie van karakter, merkt Admiraal op. 'Voorheen was er een beperkt aantal centrales die met een strak gecontroleerd proces stroom konden leveren met de juiste eigenschappen en in de juiste hoeveelheden. Nu de bronnen meer divers en talrijker worden - denk aan wind- en zonneparken - is dat minder vanzelfsprekend geworden. We hebben daarom in de NTA 8120 een belangrijke uitbreiding gerealiseerd: we hebben productkwaliteit als expliciet aandachtspunt toegevoegd. Niet alleen de infrastructuur maar ook wat er doorheen gaat wordt met deze vernieuwing in de gaten gehouden.'

'Op het hoogspanningsnet kunnen we ons geen verstoringen veroorloven.'

Breed uitdragen

De NTA is een bruikbaar ijkpunt voor de netbeheerders, maar geeft ook houvast voor de kring eromheen. Denk daarbij aan toezichthouders, certificerende instellingen, Rijkswaterstaat en energieleverende partijen. Admiraal: 'Omdat netbeheerders monopolisten zijn, is adequaat toezicht des te belangrijker. Dat we nu deze norm hebben opgeschoond en vernieuwd, onderstreept het belang dat we daaraan hechten. En dankzij de inbreng van NEN is het zo opgeschreven dat het 'normtechnisch' klopt en werkbaar is. Ik hoop dan ook dat deze NTA breed wordt uitgedragen, zodat niet alleen wij, maar iedereen die dat wil kan zien hoe wij met doordacht assetmanagement voor een goed werkend net zorgen.'

'Nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt maken de nieuwe NTA 8120 extra relevant.'

Sebastiaan Admiraal, Portfolio manager bij TenneT