EXPERTS


Wat betekent digitale transformatie voor hedendaagse audits en hoe ziet de toekomst eruit?

Stel je eens voor dat audits op afstand meer de norm zijn dan een uitzondering. Dat compliance continu kan worden gemonitord met behulp van sensoren, blockchain en data-analyse. Geen steekproeven meer, maar real-time beoordeling het hele jaar door. Onafhankelijke toetsing en technologie raken meer en meer met elkaar verweven. Toekomstmuziek of binnenkort werkelijkheid?

Met een aantal sprekers en een paneldiscussie werd naar de actuele ontwikkelingen gekeken en een beeld gevormd over de impact van nieuwe technologieën op de langere termijn.

Vier experts op het gebied van auditen, hebben hun licht laten schijnen over dit onderwerp: Martijn Aslander (stand-up filosoof, boardroom sparring partner en mede-auteur van de bestseller Nooit Af), Irene Beers (SIM Supply Chain), Frank van Bockel (Lloyd’s Register) en Harmen Willemse (NEN). Ze behandelden de actuele ontwikkelingen en schetsten een beeld over de impact van nieuwe technologieën op de langer termijn. Wat betekenen de innovaties van nu voor het auditen van morgen?

Digitale fitheid

Martijn Aslander: ‘Digitale transformatie wordt gekenmerkt door een dertigtal digitale technologieën die gelijktijdig in ontwikkeling zijn, zoals biotechnologie, nanotechnologie, sensortechnologie, blockchain, artificial intelligence en nog veel meer. Het is erg interessant wat dit voor impact heeft op mensheid niveau, want al deze ontwikkelingen beïnvloeden elkaar en gaan in elkaar over. Het is alsof we op dit moment met een ongekend aantal mensen een ongekend aantal puzzels aan het oplossen zijn. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we werken en ook voor audits. Het is van belang om in deze veranderende wereld bij te blijven; om digitaal fit te zijn. Want ‘It’s hard to make a difference if you can’t find your keys’.’

Digitale borging certificaten

Gedurende de levensduur van een certificaat kunnen er twee dingen gebeuren: het kan worden geschorst of ingetrokken. Hoe weet je of een certificaat nog geldig is? Hiervoor ontwikkelde NEN een oplossing. Certificaten kunnen worden voorzien van een QR-code. Deze code kan je scannen om de geldigheid te controleren. Hierdoor wordt in feite een koppeling gelegd tussen de fysieke en digitale wereld. Elke wijziging van het certificaat is een transactie die wordt geborgd op de blockchain. Hierdoor worden alle wijzigingen traceerbaar.Het traject was ingezet als een innovatieproject en de huidige functionaliteit raakt waarschijnlijk nog maar aan de oppervlakte van wat er allemaal mogelijk is. Maar het is wel een werkende toepassing en een goede basis om op door te ontwikkelen samen met de certificerende instellingen, certificaathouders en andere belanghebbenden.

Blockchain en supply chains

Irene Beers van SIM Supply Chain ziet de behoefte aan traceerbaarheid groeien. Beers geeft aan met de toepassing blockchain krijgen organisaties meer grip op supply chains. 'Door toenemend maatschappelijk bewustzijn, wetgeving en internationale richtlijnen op het gebied van transparantie en due diligence, groeit de behoefte aan traceerbaarheid en informatie over hoe en onder welke omstandigheden het product is gemaakt. Blockchain biedt de mogelijkheid om data op deze manier met het product mee te laten reizen.' Een van de ‘lessons learned’ door SIM bij de implementatie van blockchain met diverse organisaties is dat transparantie als vanzelfsprekend wordt gezien door de consument, maar dat dit ketenactoren kan afschrikken. Verder is een belangrijke sleutel dat er voor elke partij die deelneemt in een blockchain sprake is van een duidelijke ‘win’. Tenslotte is betrokkenheid nodig van de primaire producenten in de keten, zodat het verhaal over het product de consument werkelijk verbindt met de boer.

'Kies het datacenter dat het beste bij uw bedrijfsprocessen past.'

Audits en inspecties

Hoe zien certificerende instellingen deze ontwikkelingen en hoe verweven zij deze nieuwe technologieën in hun audits? Deze vraag legden we voor aan Frank van Bockel, Head of New Product Development bij Lloyd’s Register. Frank: ‘Veel techniek was al beschikbaar, maar het gebruik was nog beperkt, omdat men vaak vasthoudt aan het oude en bekende. COVID-19 zorgde voor een flinke impuls voor auditen op afstand, waardoor deze nieuwe mogelijkheden ineens vol werden aangegrepen. Maar, er zijn situaties waar regulier auditen beperkingen heeft, als er bijvoorbeeld grote afstanden afgelegd moeten worden of als fysiek auditen lastig is zoals op zee. Daar verrijken de nieuwe technologieën de mogelijkheden zeker. Hierin is een grotere versnelling merkbaar van de technologische ontwikkelingen op het gebied van assurance en compliance. En dit dankzij de pandemie. De vraag is waar het heen gaat. Welke rol is weggelegd voor remote first, continue assurance of toepassing van data analytics modellen? En wat is de impact hiervan?’

Glazen bol

Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we hebben wel een idee waar dit heengaat. Conclusie is dat er behoefte blijft aan instituten waar normen worden gemaakt en onafhankelijke beoordelingen door instanties, die beoordelen of hieraan wordt voldaan. Maar de manier waarop dit allemaal plaatsvindt, zal veranderen. Het is essentieel dat de normalisatie- en certificatiewereld hierin mee verandert. Dat ze digitaal fit zijn. Dat is een voorwaarde om mee te werken aan het oplossen van deze puzzel: stapje voor stapje, stukje voor stukje. Eerst met de hoekjes en de randjes, zodat de contouren duidelijk worden. En dan de details invullen.

Meer informatie

Masterclass digitale transformatie in audits terugkijken? Bekijk de masterclass terug in deze editie van NENMagazine of op www.nen.nl/wsd

Voor meer informatie over schemabeheer, neem contact op met Harmen Willemse, schemabeheer@nen.nl