Genomineerde start-ups

Voor het tweede jaar wordt er een award uitgereikt voor de meest innovatieve start-ups die werken aan creatieve en effectieve projecten, waarbij normen in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen. De prijs wordt uitgereikt tijdens de viering van World Standards Day op 11 oktober. Dit jaar zijn weer veelbelovende projecten gepitcht. In dit artikel worden de start-ups belicht die nog meedingen in de strijd om de NENnovation Award in alfabetische volgorde.

Asbetter Acids

In het proces van Asbetter Acids komen twee grote, lastige afvalstromen samen in één veilige en betaalbare oplossing: de verwerking van industriële restzuren die nu nog in grote tonnages worden geloosd en van asbestcement dat nu nog wordt gestort, zoals de bekende golfplaten van daken. Met inzet van deze zure industriële afvalstromen als chemische reagens heeft Asbeter Holding een proces ontwikkeld waarin met opeenvolgende en circulaire processtappen het minerale asbest uit de golfplaten 100% veilig verdwijnt. De zuren worden door het afvalcement geneutraliseerd waarmee een forse CO2-reductie ontstaat door vermeden kalkgebruik. Tenslotte blijft er als eindmateriaal schone, herbruikbare grondstoffen als silica en gips over. Naast de economische waarde van het verwerken van afvalzuren in plaats van die te lozen, is er vooral een grote maatschappelijke waarde die niet simpel in geld is uit te drukken: in Nederland alleen al 100.000 ton vermeden CO2 per jaar en de veilige en volledige afbraak van asbest met afvalzuren.

Hydraloop

Bij Hydraloop Systems zetten we ons in om mensen in staat te stellen om water en energie te besparen door slimme en betaalbare water recycle producten aan te bieden. De wereld staat voor een grote uitdaging en de Hydraloop is onze bijdrage en oplossing. Door de groei van de bevolking is er een toename in de vraag naar schoon water, en door de klimaatverandering en vervuiling wordt de beschikbaarheid van zoetwater steeds minder. Ook in Nederland is water in bepaalde gebieden schaars en dit fenomeen zal alleen maar toenemen.


Hydraloop is zeer eenvoudig te installeren, zelfreinigend en heeft een zeer lage onderhoudsbehoefte, omdat het geen membranen of filters gebruikt. Het is volledig automatisch en de App helpt bij het optimaliseren van het gebruik van het gerecyclede water. Het is een 'fit & forget' smart systeem dat 85% van al het huishoudelijk water recyclet. Bad-, douche- en wasmachinewater worden zo behandeld dat het water schoon, helder, veilig en gecertificeerd is en het water voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Het gerecyclede water wordt hergebruikt voor toilet spoelen, de wasmachine, het besproeien van de tuin en het bijvullen van het zwembad.

Rainbeer

Joris Hoebe heeft Rainbeer in 2016 bedacht. Hij was betrokken bij een project van Amsterdam Rainproof waarbij de vraag werd gesteld: hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de effecten van klimaatverandering (meer piekbuien, meer droogte) én ze tot actie over laten gaan (tegel eruit, groen erin, regenwater gebruiken). Op dat moment was hij met een brouwkit thuis bier aan het brouwen en had hij zijn eureka moment: als hij kraanwater verving voor regenwater ontstaat er een biertje van regenwater waarmee hij dit verhaal kon vertellen. Samen met brouwerij de Prael in Amsterdam is toen de eerste officiële badge regenwaterbier gebrouwen: Code Blond. Rainbeer bestaat nu drie jaar en ze hebben ondertussen zes verschillende biertjes gebrouwen met vijf verschillende brouwers in Nederland. Op dit moment zijn er nog twee founders actief: Joris Hoebe en Wietse Visser. Arno van Herwijnen is er later bij gekomen.

Eervolle vermeldingen

Er zijn twee eervolle vermeldingen per categorie die wij willen vermelden. In de categorie start-ups is dit Prodaptive en Ticketguard.

Delen? Gebruik #NENnovation


Meer weten over de NENnovation Award?