Genomineerde klanten & commissieleden

De top drie voor de categorie commissieleden en klanten is bekend na een spannende pitchmiddag op woensdagmiddag 18 september. Bunge Loders Croklaan, Direct Current en Royal HaskoningDHV zitten nog in de race om kans te maken op de award voor de NENnovation Award!

Normalisatie en innovatie gaan hand in hand. Succesvolle innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls. Commissieleden zijn bekend met normalisatie, maar de top drie genomineerden nemen ook nog innovatie daarin mee. De volgende projecten die normalisatie, innovatie en maatschappelijke impact het beste bij elkaar brengen, zijn in alfabetische volgorde:

Bunge Loders Croklaan

De aanwezigheid van MCPD en Glycidylester (stoffen die ontstaan door hoge temperaturen bij het raffineren van plantaardige oliën en vetten) vormen een potentieel voedselveiligheidsrisico. Na meldingen in wetenschappelijke literatuur hebben deze zogenaamde procescontaminanten in de afgelopen jaren bijzonder veel aandacht in de media gekregen. Dit resulteerde in verschillende methodeontwikkelingen. Twee methoden zijn echter zeer arbeidsintensief en duurt snel een hele dag voordat een resultaat beschikbaar is. Een andere methode genereert minder betrouwbare resultaten met grote verschillen tussen laboratoria onderling. Bunge Loders Croklaan heeft destijds besloten zelf onderzoek te doen naar een betrouwbare analysemethode geschikt voor een commerciële productieomgeving als kwaliteitscontrole en ter ondersteuning van procesoptimalisatie. De uitgangspunten: een betrouwbare methode ontwikkelen die snel, eenduidig én eenvoudig uit te voeren is. En als kers op de taart de mogelijkheid tot automatiseren. Hierdoor kan deze complexe analyse in een lopende 24/7 operatie eenvoudig en eenduidig worden uitgevoerd. De Bunge Loders Croklaan methode (bekend als de Zwagerman methode) is in de afgelopen jaren uitgebreid getest en verder ontwikkeld.

Direct Current

Gelijkspanning als drager van ons toekomstig energiesysteem Direct Current is ervan overtuigd dat gelijkspanning (DC) de oplossing is voor onze toekomstige netten. Om tot dit doel te komen moet er nog heel veel gebeuren. Gelijkspanning heeft de potentie om wereldwijd een compatible systeem te worden. Zo is de USB-C immers wereldwijd geaccepteerd en tot een standaard gelijkspanningsstekker gekozen voor gebruikers tot 100W.


De toekomst van het systeem zal hoofdzakelijk bestaan uit gelijkstroomgebruikers en duurzame bronnen zoals PV en waar de elektrische bi-directionele auto’s een belangrijke rol zal spelen. Dit is allemaal gelijkspanning. Als deze gekoppeld worden op een gelijkspanningssysteem zonder tussenkomst van wisselspanning, leidt dit tot een systeemoptimalisatie welke geheel zonder ICT kan. Nederland is wereldwijd koploper op gelijkspanning geworden dankzij de inzet van Direct Current.

Royal HaskoningDHV

FastLane van Royal HaskoningDHV is een innovatieve aanpak voor de verduurzaming van gebouwen. De aanpak helpt gebouweigenaren en gebruikers om de CO2-uitstoot en het energieverbruik van hun gebouwen drastisch terug te brengen. Zo kunnen deze gebouwen, zonder onnodige investeringen, voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatbeleid. FastLane levert hiermee een bijdrage aan de energietransitie-opgave voor de gebouwde omgeving.


De FastLane-aanpak bundelt de expertise van Royal HaskoningDHV op het gebied van verduurzaming van gebouwen, een actuele database met verduurzamingsmaatregelen, indicatieve prijzen, energiemodellen en benchmarkingtools, én de informatie over het gebouw/de gebouwen in één softwaretool.

Eervolle vermeldingen

Er zijn twee eervolle vermeldingen per categorie die wij willen vermelden. In de categorie klanten/commissieleden is dit de Noordzeeboerderij en Provincie Noord-Holland.

Delen? Gebruik #NENnovation


Meer weten over de NENnovation Award?