UITGELICHT


Events

SYMPOSIUM


NEN-INK organiseert 'Excellent ondernemen in de 21ste eeuw'

Donderdag 28 november is dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld. Het evenement ‘Excellent ondernemen in de 21ste eeuw’ vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Welke middelen worden ingezet om excellent ondernemen vorm te geven in uw organisatie? In de praktijk is dat regelmatig het zogenaamde EFQM-model en het daarop gebaseerde INK-model, gecombineerd met ISO 9001. Dit vanuit het traject om van kwaliteitsmanagement, de extra stap te zetten naar excellent ondernemen. Deze modellen bieden daarvoor een houvast. Maar wat zijn extra dimensies om mee rekening te houden in deze dynamische tijden?


Drie inspirerende sprekers over innovatie, leiderschap en verandermanagement nemen u mee door het programma. Tijdens een rondetafelsessie reflecteren de sprekers met experts uit het veld op de publicatie van het vernieuwde EFQM-model, dat oktober 2019 wordt gelanceerd. Bovendien wordt ingegaan op INK Next en de doorontwikkeling in Nederland. Vragen die ongetwijfeld aan de orde zullen komen:

  • Wat zijn middelen om de balans te vinden tussen veranderen en verankeren in mijn organisatie?
  • Welke dynamiek tussen borgen en bewegen dient mijn organisatie?
  • Wat zou INK Next voor mij moeten en kunnen betekenen?

De middag sluit af met een feestelijke borrel om te vieren dat INK en NEN een samenwerkingsverband zijn aangegaan en dat INK 25 jaar bestaat.

INFORMATIEIJEENKOMST ÉN SYMPOSIUM


De ontbrekende schakel tussen informatiebeveiliging en AVG

In de ochtend wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de ontwikkeling van het certificatieschema voor ISO/IEC 27701. Met de aanwezigen wordt geïnventariseerd wat de toegevoegde waarde zou zijn van certificatie tegen ISO/IEC 27701 en hoe door middel van een certificatieschema in deze behoefte kan worden voorzien. Er worden ideeën uitgewisseld over uitgangspunten en dilemma’s voor het certificatieschema, over de meest geschikte aanpak en over de mogelijkheden voor belanghebbenden om hieraan mee te werken. Deze ochtend is kosteloos.


In de middag vindt er een symposium plaats. Deze middag staan de internationale normen ISO/IEC 27701 ‘Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines’ centraal. Deze normen zijn onlangs gepubliceerd. Het omvat aanvullingen op ISO 27001 en ISO 27002 en daarmee ook op NEN 7510-1 en NEN 7510-2. Deze normen omvatten richtlijnen en eisen voor informatiebeveiliging.