NO-FEAR maakt de wereld een stukje veiliger

Gebeurtenissen als 9/11 en de aanslag op de Bataclan in Parijs zijn nog in onze geheugens gegrift. Helaas zijn dit bij lange na niet de enige terroristische aanslagen van de afgelopen jaren. Terreur is een onderdeel van onze samenleving geworden. Tijdens dit soort gebeurtenissen heeft angst de boventoon. Samenwerking tussen veiligheidsdiensten is op zulke momenten cruciaal. Om de koppen in Europa bij elkaar te steken en best practices te delen is er een project gestart: NO-FEAR. De Europese Commissie is opdrachtgever en heeft als doel de wereld een stukje veiliger te maken.

NO-FEAR richt zich op alle vormen van ‘disruptive events’; onverwachte rampen die de samenleving lam legt. Een terroristische aanslag is een voorbeeld van zo’n disruptive event. Het gata ook bijvoorbeeld om natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen. Ook situaties die volledig uit de hand lopen door onvoorziene omstandigheden kunnen hieronder vallen. Veiligheidsdiensten moeten in deze gevallen samenwerken en ervoor zorgen dat betrokkenen van de ramp zo snel mogelijk in veiligheid verkeren. Dit worden ook wel de beoefenaars genoemd. Denk hierbij aan de mensen die ter plekke aan het werk gaan: politie, medische nooddiensten, brandweermannen, militairen. Deze veiligheidsdiensten moeten ook aan veiligheid voor zichzelf denken voordat zij zichzelf in een rampgebied begeven.


Naast deze doelgroep zijn er ook academici en leveranciers die betrokken zijn bij het NO-FEAR project. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier die kleding levert voor politie. Deze groep moet zich kleden op mogelijke aanvallen van bijvoorbeeld kogels of vuur. Daarbij moeten ze zich ook nog vrij kunnen bewegen.

Drie pijlers NO-FEAR

Er zijn vele aspecten die komen kijken bij een rampgebied. NO-FEAR richt zich op drie pijlers:

  • Acute zorg van de patiënt: de volgende workshop in november in Rome gaat bijvoorbeeld over het ‘overhevelen’ van patiënten door de EMS naar de ziekenhuizen en hoe ziekenhuizen zich kunnen voorbereiden, bij ‘uncertain attacks’ zoals CBRNe* aanvallen.
  • Acute zorg bij operaties in veiligheidsgerelateerde incidenten: denk ook aan de rol van communicatie en informatiedeling.
  • Opvoeding en training van personeel en vrijwilligers: driloefeningen zoals bijvoorbeeld die tijdens het EMS 2019 in Madrid, psychische nazorg.


Vanuit deze drie verschillende pijlers en door deze drie verschillende brillen wordt gekeken welke lessen eruit te leren zijn. Dit gebeurt door onder andere onderzoek, workshops, demonstraties en gesprekken met mensen uit de praktijk. Uiteindelijk zou normalisatie een middel kunnen zijn om deze kennis te delen en te borgen, over alle Europese landen heen.


* CBRNe-calamiteit: calamiteit waarbij chemische, biologische, radiologische, nucleaire middelen en/of explosieven zijn betrokken, bron het Nederlands Forensisch Instituut.

Doelen NO-FEAR


NO-FEAR is gestart in juni 2018 en is een vijf-jaar durend traject. Het hoopt met elkaar te komen tot een aantal doelen:

  • Overwin de versnippering in het medische noodsysteem;
  • Vergemakkelijking van de samenwerking tussen mensen uit de praktijk, de academische wereld en het bedrijfsleven;
  • Bouw een gemeenschappelijke visie op behoeften, hiaten en innovaties door een netwerk van belanghebbenden betrokken bij acute zorg in veiligheidsgerelateerde incidenten te creëren en te exploiteren;
  • Identificeer normalisatieprioriteiten.


Bij het laatste onderdeel is NEN een pion die hierin een grote rol gaat spelen. Normalisatie kan een effectief middel zijn om de best practices te delen en ook te implementeren. Niet als opgelegde manier van werken, maar als handreiking om tot de beste aanpak te komen voor de nationale structuur van een land. Denk bijvoorbeeld aan processen (crisis management), producten (uitrusting, technologie) of terminologie.

Lancering NO-FEAR Platform

Om ervoor te zorgen dat iedereen regelmatig contact met elkaar heeft, is het NO-FEAR platform opgezet. Dit platform biedt ook de mogelijkheid om partijen die nog niet betrokken zijn bij NO-FEAR het traject te volgen en input te leveren. Vanuit Nederland worden partijen als ambulancediensten gevraagd zich aan te melden voor dit platform en hun visie en ervaringen te delen.


Onlangs vond een bijeenkomst plaats voor alle partijen die onderdeel zijn van NO-FEAR in Madrid. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal vragen aan de kaak gesteld: Wanneer is het voor medische nooddiensten veilig genoeg om na een terroristische aanslag het rampgebied te betreden? Onder welke voorwaarden? Met wat voor uitrusting? Deze dilemma’s worden tijdens deze momenten uitgekristalliseerd.

Meer informatie

Meer informatie over het project? Neem contact op met Leanne Valom en stuur een e-mail naar mm@nen.nl.