Transparant eten: Duidelijkheid in de wereld van de vegetariërs en veganisten!


Veganisten, pescotariers, pollotariers, lacto-ovo-vegetariërs, flexitariërs of alleseters: er is een enorme verscheidenheid in groepen met een bepaalde voedingskeuze. De afgelopen jaren heeft een groei plaatsgevonden in de maatschappij, die een bewustere keuze maken in voeding met betrekking tot het verbeteren van het milieu, terugdringen van dierenleed of vanwege hun gezondheid. Om duidelijkheid te geven welke voedingsmiddelen en ingrediënten vegans, vegetariërs of lacto-ovo-vegetariërs kunnen nuttigen, heeft ISO een eerste stap genomen om in Zwitserland met belanghebbenden bij elkaar te komen. Een initiatief voor een mondiale norm die hier helderheid kan geven.

Erik Spits, voormalig NEN consultant bij Agrofood & Consument was aanwezig bij de eerste internationale werkgroepvergadering in Zwitserland. ‘Het is een stuk complexer dan je denkt. Dat komt vooral door de filosofie die vooral veganisten aanhangen om ‘vegan’ en dus zeer bewust te eten. Of ik zelf bewuste keuzes maak bij mijn maaltijden? Jazeker. Maar mij kun je toch onder de alleseter schalen. ’

Vegan is hip

Veganisten werden een aantal jaar geleden voornamelijk gezien in de natuurwinkels, waar ze vegan producten en ingrediënten kochten. Vegan food was niet zo gemakkelijk te vinden. Inmiddels schieten de vegan restaurants en foodtrucks als paddenstoelen uit de grond. IJsjes die worden gemaakt van sojamelk en taartjes zonder eieren en zuivel. Vegan is hip, maar is met name groeiende door bewuste keuzes die worden gemaakt voor een betere wereld. Als veganist, eet je vlees noch vis, enkel plantaardig. Ook producten, die van dieren afkomstig zijn, zoals stremsel (onderdeel van kaas), behoren niet tot het dieet van de vegan. Daarnaast is het ook belangrijk hoe de producten tot stand zijn gekomen. Is het dierenwelzijn aangetast in de productie van producten? Haal het dan maar uit de (vegan-)schappen.

Pescovegetariërs, pollo-watte?

Voor pescotariërs, pollotariërs, lacto-ovo-vegetariërs en flexitariërs is het een stuk gemakkelijker. Om even duidelijk te maken wat de verschillen zijn: pescotariërs eten geen vlees, maar wel vis, pollotariërs eten wel gevogelte, maar geen ander vlees en ook geen vis, lacto-ovo-vegetariërs eten geen vlees, maar wel zuivel en eieren en flexitariërs eten minstens drie keer per week geen vlees of vis bij de warme maaltijd.

Verder dan plantaardig

Erik vertelt over de eerste internationale vergadering: ‘In Zwitserland werd een eerste poging gedaan om een normdocument te starten wat een beschrijving bevat van de ingrediënten of voedsel die geschikt zijn voor vegetariërs, veganisten, lacto- of ovo-tariërers. Er waren diverse landen aanwezig, vanuit verschillenden hoeken van de wereld. Vooral de vertegenwoordiging van veganisten die de vergadering bijwoonde hadden een duidelijke mening, omdat het simpelweg voor deze groep het meest complex is. Je zou (als leek) kunnen zeggen dat het niet zo moeilijk is. Is een product of ingrediënt plantaardig? Dan is het geschikt voor veganisten! Maar de veganistische filosofie gaat veel verder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan het dierenwelzijn in de keten. Hoe zijn de producten tot stand gekomen? Of de testmethoden die wordt losgelaten op dieren. Ook van groot belang in de veganistische filosofie. Het document en de werkgroep beperkt zich tot nu toe tot voedsel en de ingrediënten van voedsel. Anders zou het ook gaan om bijvoorbeeld medicijnen, waar dierlijke overblijfselen in zitten of shampoo dat palmolie bevat dat is verkregen uit de oerwouden wat de verblijfplek is van vele diersoorten.’


Verpakkingsmaterialen

‘Tijdens de eerste internationale bijeenkomst werd ook nog gediscussieerd over verpakkingsmaterialen. Wat als deze verpakking niet thuis hoort bij de filosofie van vegans? Toch wordt dit geen onderdeel van de mondiale afspraak’, aldus Erik. De consultant van Agrofood & Consument legt uit dat hij hoopt en verwacht dat er een Nederlandse normcommissie wordt opgericht, die zich kan mengen in deze discussies. ‘In Nederland komen er steeds meer veganisten en vegetariërs bij. Er is veel interesse in dit document. Als er zo’n document wordt ontwikkelt, is het van groot belang om ons nationale belang te behartigen. We zoeken op zowel nationaal als mondiaal gebied nog wetenschappelijke experts. Neutrale wetenschappers die feiten op tafel kunnen leggen. Op basis daarvan kan er consensus ontstaan tussen bijvoorbeeld Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) en de industrie.’


Maar dat ‘V’tje’ dat te zien is op producten in de supermarkt of wordt geplaatst achter een gerecht in een restaurant? Dat betekent toch gewoon dat het product of ingrediënt vegetarisch of vegan is? Erik glimlacht: ‘Dat klopt. Maar ook daar kunnen enorme verschillen tussen zitten. Een mondiale norm kan ervoor zorgen dat dit stopt. Er zou dan één enkele standaard komen, waarvan je zeker weet dat het bijvoorbeeld vegetarisch is. Of je nu in Kroatië of Peru bent.’


Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp of deelnemen aan een normcommissie? Neem contact op met de afdeling Agrofood & Consument, e-mail afc@nen.nl.