COLUMN


We zijn klaar met het polderen – laten we vooral beginnen!

‘Om deze uitspraak moest ik wel even om glimlachen. In de 15 jaar, die ik nu in Nederland woon en werk, heb ik juist het Nederlandse poldermodel van breed gedragen afspraken steeds meer leren te waarderen.'

In mijn ‘Heimat’ Duitsland gaan we meestal wat voortvarender te werk: de baas/regering heeft een plan, geeft opdracht tot uitvoering en dan is de status quo lekker snel en oer-degelijk (=duur) geregeld. Meestal blijkt echter een paar jaar later: Een ander land (meestal Nederland) heeft weliswaar wat langer over de ontwikkeling van een robuuste implementatiemethode gedaan, maar deze methode is dan ook veel efficiënter, goedkoper en doeltreffender dan de Duitse methode’, volgens Juliane Eykelhoff, consultant Water. Zij vertelt over haar beleving van de NEN Water Challenge 2030 en de vervolgstappen.

Vijf over twaalf

Is er nog wel tijd om de meest efficiënte methode te zoeken en te vinden? Volgens Reinier van de Berg (Meteoroloog en oprichter van Pyroil) deelnemer en spreker tijdens de NEN Water Challenge 2030 die in november in 2018 is gehouden, is het nu al vijf over twaalf als het gaat om het borgen van voldoende water en bescherming tegen het water. Maar volgens hem is het met lef en visie nog steeds mogelijk om de tijd terug te draaien.

Lef, visie en bereidheid

‘Lef en visie, dus. En bereidheid om over te gaan tot actie en keuzes durven te maken. Naast de theoretische gesprekken in mooi georganiseerde bijeenkomsten, akkoorden en multistakeholder consultaties ook vooral de eerste stap zetten en ergens beginnen.


De NEN Water Challenge 2030 was mijn eerste officiële kennismaking met de Nederlandse watersector. Een uniek gezelschap met vertegenwoordigers van overheid, industrie, kennisinstellingen en ingenieur adviesbureaus van zowel bestuurlijk niveau als ook inhoudelijke experts op het gebied van water. De deelnemers, waaronder ook de directeuren van BAM, PWN, Riwa-Rijn, WLN, Rioned en de Wateralliantie maakten voor vijf onderwerpen de noodzakelijke vervolgstappen en prioriteiten concreet. Achteraf werd met name de grote mate van betrokkenheid en gedeelte urgentie bij alle deelnemers als opvallend/bijzonder benoemd.’

Investeren en samenwerken

Men wil nu écht aan de slag, liefst met concrete zaken zoals pilots en showcases. De aanwezige directeuren gaven tijdens de NEN Water Challenge 2030 tevens aan bereid te zijn om hierin te investeren en de samenwerking op te zoeken. ‘Maar iemand moet het gaan organiseren’ werd ook geroepen en ‘welke rol gaat NEN vervullen’?


‘Deze vragen en de behoefte om voortgang te zien, sluiten prachtig aan bij mijn eigen ‘Duitse Tatendrang’! Vorig jaar hebben we met de watercampagne laten zien dat NEN hét netwerk is om breed gedragen afspraken te maken voor water gerelateerde onderwerpen. Nu is het de allerhoogste tijd voor de volgende stap – de sector begeleiden bij de stapsgewijze realisatie van innovatieve samenwerkingsprojecten op weg naar 2030 voor het behoud van voldoende leefruimte en voedselzekerheid. Als iemand over een aantal jaar met een nog betere oplossing komt is dat alleen maar mooi meegenomen, toch?!’


Laten we vooral beginnen! Bekijk voor een impressie de video van de NEN Water Challenge.

Meer informatie

Meer informatie over water, de samenwerking of de NEN Water Challenge? Neem contact op met Juliane Eykelhoff, e-mail afc@nen.nl.


Meer informatie over waar NEN zich zoal mee bezig houdt op het gebied van water? Kijk op www.nen.nl/water.

Juliane Eykelhoff, Consultant NEN