KORT NIEUWS


Deelname aan normcommissie levert prijs op

Barbara Sierman is digital preservation manager bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en lid van de normcommissie Informatie- en archiefmanagement. Zij won de DPC Fellowship Award van de Digital Preservation Coalition.

Als lid van de normcommissie draagt Barbara Sierman bij aan de inhoud van de normen, die wereldwijd worden gebruikt bij informatie- en archiefmanagement. De juiste manieren van opslaan, de formaten waarin dit gebeurt, de wijze waarop we dat auditen en nog veel meer onderwerpen zijn vastgelegd in de ruim 23 normen die het vakgebied rijk is. Het gezamenlijke doel is dat deze normen helpen digitale bestanden zo effectief en efficiënt mogelijk te bewaren, zodat ze over lange tijd nog steeds bruikbaar zijn
.

NEN op social media

NEN is al langere tijd actief op LinkedIn, Twitter en Facebook, maar nu kunt u ons ook volgen op Instagram. Op deze verschillende kanalen informeren we u over nieuwtjes uit de wereld van normalisatie en laten we volgers kennismaken met de vele uiteenlopende onderwerpen.

Doet u mee?
Werkt u met normen of werkt u mee aan het maken van normen en wilt u dat meer laten zien aan uw connecties? Benieuwd naar nieuwtjes over normen buiten uw eigen vakgebied? Normen in het dagelijks leven in beeld zien? Neem dan eens een kijkje op onze kanalen, volg ons en deel met ons wat normen in uw dagelijkse praktijk betekenen.

Hoe werken onderzoek en innovatie beter met normalisatie?

Op 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor mensen die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. In het ochtendprogramma wordt ingegaan op de rol van normalisatie, het maken van afspraken over producten, diensten en processen. Organisaties vertellen over de wijze waarop normalisatie hen ondersteunt bij het creëren van draagvlak en succesvol vermarkten van innovaties, verkrijgen van erkenning van onderzoeksresultaten, inbedden van innovatieve producten. Daarnaast laten we zien hoe normalisatie toegang biedt tot een groot internationaal netwerk, welke snelle trajecten er mogelijk zijn om Europese afspraken te maken en de visie van RVO op de rol van normalisatie. In de middag gaan deelnemers aan de slag met concrete cases op het gebied van circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de watersector. Aan de hand van deze sessie wordt vastgesteld op welke gebieden afspraken een rol kunnen spelen om deze transities te versnellen.

World Standards Day 2019

Op vrijdagmiddag 11 oktober 2019 vieren wij voor de vierde keer met al onze klanten en relaties World Standards Day. Dit jaar staat de dag in het teken van de Energietransitie.

Met groot genoegen kunnen wij de eerste spreker, de ‘hero of the environment’, presenteren: Søren Hermansen. Hij nam de uitdaging aan om een geheel eiland te overtuigen van duurzame energie. Het Deense eiland Samsø is naar eigen zeggen volledig CO2 neutraal. Dit houdt in dat ze meer duurzame energie opwekken dan dat ze totaal aan energie verbruiken. De overige sprekers worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Voorafgaand aan de viering van WSD worden er ook masterclasses georganiseerd. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Systeemintegratie
- Waterstof
- Direct Current (gelijkstroom)
- Certificaten en Keurmerken

Bent u commissielid of klant bij NEN? En wilt u graag aanwezig zijn bij de viering van World Standards Day? Meld u zich dan aan op www.nen.nl/wsd