De innovatiemakelaar slaat een brug tussen innovatief MKB en normalisatie

Nieuw dienstverleningsconcept van NEN voor innovatieve MKB‘ers in Nederland

NEN heeft vorig jaar de MKB innovatiemakelaar in het leven geroepen. Heeft dat te maken met de verkoop van huizen? Totaal niet! Marc van Steenoven, Projectmanager Innovatiemakelaar, legt uit wat deze innovatiemakelaar inhoudt en wat het voor het bedrijfsleven kan doen!

Kun je uitleggen wat een innovatiemakelaar is?

Kort gezegd is de innovatiemakelaar een nieuw dienstverleningsconcept van NEN voor innovatieve MKB‘ers in Nederland. Met de innovatiemakelaar bieden we passende ondersteuning en denken we mee op het vlak van normalisatie, certificatie en schemabeheer bij het (door)ontwikkelen van nieuwe ideeën en kansrijke concepten.

Hoe kan de innovatiemakelaar worden ingezet?

De inzet van de makelaar is eigenlijk vrij eenvoudig. Zowel klanten, bijvoorbeeld commissieleden of normgebruikers, als niet klanten, bijvoorbeeld start-ups of studenten kunnen bij de innovatiemakelaar terecht. Dat kan via de vaste contactpersonen binnen NEN of door contact op te nemen met de afdeling Business Development. Op basis van een eerste gesprek stellen we de klantbehoefte vast en bespreken we de rol en bijdrage van NEN.

Enkele oplossingsrichtingen zijn:

  • In kaart brengen welke normen van toepassing (kunnen) zijn, voor marktacceptatie of marktopschaling.
  • Uitleg over de wijze waarop normen of de samenhang tussen normen geïnterpreteerd moeten worden.
  • Bestaande normen aanpassen of nieuwe normen ontwikkelen.
  • Normen terugtrekken (wanneer deze niet meer relevant zijn).
  • De samenhang tussen normen (of in relatie met wet- en regelgeving) duiden of veranderen.
  • De afsprakenkaders, waar normen onderdeel van zijn, verruimen (bijvoorbeeld in proeftuin situaties om te experimenteren).


Vanzelfsprekend worden de oplossingsrichtingen afgestemd met de betreffende commissies, werkgroepen of externe relaties.

Welke samenwerkingen zijn er in gang gezet?

In het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht besteed aan de opstart van het concept. Centraal daarin stond het in kaart brengen van het innovatie landschap in Nederland. Waar zitten belangrijke clusters of hotspots en welke partijen faciliteren daarbij? Hieruit zijn mooie resultaten gekomen. Zo hebben we NEN op de kaart gezet bij Startup Delta, werken we nauwer samen met de Rijksoverheid, het Octrooicentrum Nederland, Climate KIC en diverse brancheorganisaties. Toch realiseren we ons dat we er nog zeker niet zijn. NEN, en onze stakeholders, zijn gebaat bij een groot en sterk netwerk omtrent normalisatie én innovatie; daar blijven we aan bouwen.

Wat zijn de voordelen van de innovatiemakelaar/wat is het nut ervan?

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen. In bijna iedere sector worden nieuwe producten, diensten of concepten gelanceerd. Soms lokaal, maar met regelmaat ook internationaal. Normalisatie vervult veelal op de achtergrond een essentiële rol maar is daarmee niet automatisch onderdeel van de aanpak in het gehele proces. De innovatiemakelaar stelt ons (NEN) in staat om vroegtijdig aan te haken bij cruciale ontwikkelingen zodat (startende) ondernemers of consortia drempelloos kunnen aanpassen/opschalen en de voordelen van normalisatie kunnen benutten.

Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Welke plannen liggen er voor 2019 voor de innovatiemakelaar?

Dit jaar willen we ons verbinden met een aantal landelijke thema’s, regionale ontwikkelingsprogramma’s of zogenaamde specifieke high impact projecten. Om dit mogelijk te maken moet het concept breder in de organisatie uitgerold worden. Met andere woorden: alle NEN’ers moeten ermee bekend zijn en weten hoe ze dienstverlening kunnen inzetten ten behoeve van de klanten die zij bedienen óf willen gaan bedienen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op nen.nl/innovatiemakelaar is meer informatie te vinden. Toch liever direct persoonlijk contact? Stuur dan een e-mail naar marc.vansteenoven@nen.nl.