Nieuw station Delft Zuid wordt volledig klimaatneutraal

Wie naar NEN komt met de trein, stapt uit bij het station van Delft Zuid. Een station met een kleine overkapping, twee sporen, een automaat voor treinkaarten en waar andere faciliteiten niet aanwezig zijn. Zulke stations zijn veel te vinden in Nederland. Maar dit gaat veranderen: station Delft Zuid gaat op de schop en wordt het eerste klimaatneutrale station.

Delft Campus is de nieuwe naam van het station. Er komen twee sporen bij, liften worden toegevoegd en ook een ondertunneling wordt aangelegd. Een enorme onderneming. Maar de grootste aanpassing is de overkapping. Het bestaat uit zonnepanelen die ervoor moeten zorgen dat het station volledig op deze zonne-energie werkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de liften die worden gebruikt en de verlichitng. Het zijn geen losse zonnepanelen, het gehele dak bestaat uit zonnecellen. Dit levert veel meer energie op dan de gebruikelijke panelen die op bijvoorbeeld daken van woningen te vinden zijn.


Hollandse windenergie

Hoewel deze innovatie alle energie oplevert die het station nodig heeft, omvat de hoeveelheid opgewekte energie vele malen minder energie dan die opgewekt moet worden om alle treinen in Nederland te rijden. Alle treinen van ProRail rijden al op Hollandse windenergie.


Versnelling energietransitie

Dit initiatief van de gemeente Delft en ProRail is een onderdeel van de energietransitie. NEN geeft veel aandacht aan dit onderwerp. De energietransitie moet er komen en het liefst zo snel mogelijk. Door huidige normen te gebruiken, aan te passen of nieuwe te maken kan er zelfs een versnelling van de energietransitie plaatsvinden.


De impact van de energietransitie is groot: niet alleen moeten we overstappen op andere, hernieuwbare energiebronnen en energiedragers, maar ook qua inpassing in het landschap zal de horizon letterlijk veranderen. En de rol van de burger verandert: naast consument wordt hij producent door zelf duurzame energie op te wekken of in lokale energieprojecten te participeren. En dan hebben we nog de andere transities, zoals die van de circulaire economie en industrie 4.0. Al deze ontwikkelingen moeten op elkaar aansluiten. Dit vraagt om verregaande systeemintegratie. En dus om afspraken.


Terugdringing broeikasgassen
De broeikasgassen betreffen niet alleen koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij verbranding van koolwaterstoffen zoals steenkool, olie, aardgas en daarvan afgeleide producten. Het gaat hierbij ook om methaan (CH4) en lachgas (N2O) uit voornamelijk de landbouwactiviteiten. De Nederlandse overheid heeft vijf sectoren onderscheiden, die elk een bijdrage moet leveren om tot die 49% CO2-besparing te komen. Via klimaattafels worden de plannen gemaakt die omschrijven op welke wijze de sectoren hieraan invulling moeten geven. Deze plannen zijn weer onderdeel van het Klimaatakkoord dat in 2018 is afgesloten.

NEN heeft in samenwerking met NEN verschillende podcasts gemaakt over dit onderwerp. Hoe kunnen afspraken bijdragen aan de versnelling van een energietransitie? Er komen verschillende onderdelen aan bod: waterstofproductie, power-to-gas, cement en CO2, windturbines en schone brandstoffen. Beluister ze hier!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de energietransite? Neem contact op met de projectleider Remco Perotti, energy@nen.nl.