Fitnesscentra gaan voor aantoonbaar veilig en hygiënisch

De afgelopen jaren heeft de fitness sector hard gewerkt aan het opstellen van Europese normen. In deze normen worden onder andere eisen gesteld aan het veilige en hygiënische uitbaten van, en het toezicht op fitnesscentra. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is het voor fitnesscentra des te belangrijker om naleving van dergelijke eisen na te leven en zichtbaar aan te tonen dat zij hieraan voldoen.

In het kader van de corona pandemie kunnen normen ingezet worden om het vertrouwen van de consument, personeel en de overheid terug te winnen. In samenwerking met Europe Active is NEN daarom gestart met de ontwikkeling van het Europees certificatieschema NCS 17229 voor fitnesscentra. Met zo’n behaald certificaat kan worden aangetoond dat een fitnesscentrum werkelijk voldoet aan de eisen die in de normen gesteld worden.

Aantonen veiligheid

In 2017 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van een eerste norm voor fitnesscentra waar met name de operationele en bestuurlijke eisen in vermeld worden. Daarop volgde in 2019 het begin aan een tweede norm waar de exploitatie van fitnesscentra en vereisten aan het personeel in beschreven staan. In de zomer van 2020 deelden verschillende Europese landen de visie om de richtlijn CEN/TS 17676 te ontwikkelen die verscherpte maatregelen beschrijft waaraan fitnesscentra zich kunnen houden tijdens een besmettelijke uitbraak zoals de COVID-19-pandemie. Bij naleving van deze hygiëne eisen laat een fitnessclub aan haar clientèle, personeel en aan de overheid zien dat sporten op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is.

Anderhalve meter of toch twee?

Hoewel CEN/TS 17676 voor de Europese markt opgesteld is, zijn de nationale corona maatregelen alles behalve Europees geharmoniseerd. Een sprekend voorbeeld is de zogeheten ‘anderhalve meter regel’ die wordt aangehouden in Nederland. Zo wordt er in andere Europese landen voor gekozen één meter of juist twee meter aan te houden. Met deze discrepanties is in de CEN/TS 17676 rekening gehouden. Er is voor gekozen om in specifieke gevallen te verwijzen naar de maatregelen die nationale overheden hanteren.

Het mag bovenal duidelijk zijn dat de investering in de opstelling van deze duidelijke eisen duurzaam is, ook al hopen we natuurlijk dat COVID-19 een steeds kleinere rol in ons leven gaat spelen. Maar ook na de pandemie is de CEN/TS 17676 van grote waarde. Veiligheid en hygiëne zijn belangrijk als we een volgende pandemie willen voorkomen. Ook kwetsbaren moeten zich in de toekomst altijd veilig voelen om naar de sportschool te gaan.

Ontwikkeling certficatieschema

Sinds het begin van de pandemie in 2020 zijn er veel abonnementen voor fitnesscentra opgezegd. Veel fitnesscentra zijn failliet gegaan. Andere sportscholen hebben het gered en hopen hun activiteiten weer op een ‘normale’ manier te kunnen opstarten. Daarbij is het nog niet zeker, wat ‘normaal’ precies inhoudt. Eén ding is zeker: er moet gekeken worden naar alle scenario’s waarmee de fitnesscentra in de toekomst geconfronteerd kunnen worden.

'Veiligheid en hygiëne zijn belangrijk als we een volgende pandemie willen voorkomen. Ook kwetsbaren moeten zich in de toekomst altijd veilig voelen om naar de sportschool te gaan.'

Vertrouwen (terug) winnen en onderscheiden

Implementatie van de Europese normen EN 17229-1, EN 17229-2 en CEN/TS 17676 en het bijbehorend certificatieschema kan er aan de ene kant aan bijdragen om het vertrouwen van de consument (terug) te winnen. Het aantonen dat een ruimte veilig en hygiënisch is om te sporten en bewegen, zorgt voor minder terughoudendheid vanuit de consument om fitness centra te bezoeken. Aan de andere kant kunnen fitnesscentra zich onderscheiden van de andere vrijetijdsactiviteiten en kwalitatief minder goede sportscholen. Met de faillissementen die zijn ontstaan door COVID-19, wordt er gevreesd voor zogenaamde ‘cowboys’ op de markt. De markt weet niet wat er terugkomt voor de sportscholen die het financieel niet gered hebben tijdens de pandemie.

College van Deskundigen

Om het certificatieschema te ontwikkelen, heeft NEN een College van Deskundigen (CvD) opgericht. Dit College bestaat uit experts die de proces- en testvereisten voor de inspectie zullen opstellen om ervoor te zorgen dat geharmoniseerde kwaliteitsbeoordelingen kunnen worden toegepast door verschillende certificerende instanties in Europa en wereldwijd. Om een College van Deskundigen op te richten waarin de gehele sector vertegenwoordigd is, nodigt NEN partijen uit die belang hebben in de fitness sector zoals brancheverenigingen, fitnesscentra uitbaters, vertegenwoordigers van fitness opleidingsinstituten, aanbieders van fitnessapparatuur, verzekeraars en certificerende instellingen met kennis van de fitness sector.

Eind 2021 gereed

Het streven is om het schema met duidelijke instructies voor de uniforme conformiteitsbeoordeling op basis van de Europese normen begin november 2021 te lanceren. In de komende maanden (juni– augustus) zal het NEN Certificatie Schema (NCS) in het Engels opgesteld worden. NEN ontwikkelt dit schema met het oog op de Europese fitness sector, maar het zou ook op mondiaal niveau gebruikt kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie of deelname aan het certificatieschema, neem contact op met Merel Wagner, e-mail afc@nen.nl.