UITGELICHT


Kort nieuws

Standards + Innovation laat zien hoe normen en normalisatie onderzoek en innovatie versnellen

Innovatie vindt overal plaats, maar de link met normalisatie lijkt niet altijd vanzelfsprekend. Sterker nog, normalisatie is vaak een vergeten of verwaarloosd onderdeel, terwijl uit onderzoek is gebleken dat normalisatie de kans van slagen juist aanzienlijk kan vergroten!

We zien vaak dat tijdens de ontwikkel- en onderzoeksfase hard gewerkt wordt aan allerlei onderdelen van een product, zonder dat er gekeken wordt of er normen zijn waaraan dit product moet voldoen. Dat kan zelfs betekenen dat iemand een prachtig product heeft ontwikkeld, maar er te laat achter komt dat het niet op de markt gebracht kan worden: het product voldoet niet aan bepaalde eisen die in normen zijn vastgelegd. Mede daarom is het Europese initiatief ‘Standards + Innovation’ in het leven geroepen om de bewustwording rondom normen en normalisatie te verhogen en middelen te ontwikkelen die de onderzoeks- en innovatiewereld al vroegtijdig kan inzetten.

Europese samenwerking

De afgelopen twee jaar is NEN samen met een groep van negen 9 andere nationale normalisatie-instituten (AFNOR, ASI, ASRO, BDS, DIN, DS, NSAI, UNE en UNI) en CEN-CENELEC bezig geweest om de banden tussen de onderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en normalisatie te versterken. Voor deze specifieke doelgroepen heeft het ‘Standards + Innovation’ initiatief een set materialen ontwikkeld om te laten zien welke rol normen en normalisatie kunnen spelen als ze vroegtijdig bij onderzoek en innovatie worden ingezet. Alle materialen zijn door de normalisatie-instituten gemaakt op aangeven van behoeften van de onderzoeks- en innovatie partijen welke zijn gevestigd in Europa. We lichten er een aantal uit.

Animatievideo In 2 minuten laat deze animatievideo zien hoe normalisatie bijdraagt aan onderzoek en innovatie, inclusief uitleg wat normalisatie is, hoe het werkt en wat je ermee kunt. Deze video kan goed van pas komen om korte uitleg te geven. E-learning voor Innovatoren en onderzoekers Een eenvoudige e-learning ‘Standards and Research & Innovation’ voor innovatoren en onderzoekers, bestaande uit vier modules: Understanding standardization, Standardization process, Compliance and standards en Standardization and research&innovation. Ga naar: http://standardspluselearning.eu/

Inspiratie Wie kan beter vertellen wat de rol van normen en normalisatie is dan de onderzoeker of innovator die ermee werkt? Daarom hebben we boegbeelden uit deze groepen geïnterviewd en hun inspirerende verhalen opgetekend. Deze innovatieve organisaties zijn al tijdens hun onderzoek en innovatie bezig met normen en normalisatie. Alle verhalen zijn te vinden op: https://www.standardsplusinnovation.eu/stories Game Daarnaast kan er ook een game gespeeld worden om op speelse wijze een idee met succes naar de markt te brengen met hulp van normalisatie. Kijk op: https://idea-mania.eu/

Gezamenlijk een leidraad opstellen

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de rol die normen en normalisatie kunnen spelen bij uw project? Neem dan contact op met NEN, femke.werkman@nen.nl