ACTUEEL


Het maatwerk van het 1,5 meter kantoor

Door COVID-19 werken nog steeds veel mensen thuis. Sinds half maart zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken, en tegelijkertijd wel aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN onlangs een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19-maatregelen gepubliceerd. Het is een handig hulpmiddel bij het aanpassen van de ruimtes in kantoren.

Om te beginnen is het belangrijk dat de werkgever zich realiseert dat hij een zorgplicht heeft en de werknemer in staat moet stellen zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen er gelden en moeten zich houden aan de regels die opgesteld zijn. Het coronavirus is zo’n gevaar op de werkplek die in de risico-inventarisatie en evaluatie van een bedrijf moet worden meegenomen. De RIVM-richtlijnen vormden het uitgangspunt bij het opstellen van de aanbevelingen in de NEN-spec. Daarnaast is de basis voor deze NEN-spec de bestaande norm NEN 1824 ‘Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren’. Hierin zijn al bepalingen opgenomen voor de minimum vereisten voor de inrichting van kantoren. Daarom sloot dit document goed aan bij de bijzondere maatregelen die nu gelden.

'De NEN-spec is een handreiking. De uitgangspunten zijn uniform, de toepassing is voor elk kantoor anders. Dat vraagt maatwerk. De NENspec is een handreiking voor dit maatwerk.'

Wat staat er in de NEN-spec?

NEN-spec 2 omvat de vloeroppervlakten die nodig worden geacht voor werkplekken voor kantoorwerkzaamheden. Daarnaast moet men qua oppervlakten rekening houden met ruimte voor centrale vluchtroutes, schoonmaak, onderhoud, kopieer- en printerruimte, serverruimte, servicecorner, opslag, archief en andere vloeroppervlakten voor postkasten of ontspanning. De NEN-spec biedt berekeningen waarmee men kan bepalen wat de minimale oppervlakte is voor kantoorwerkplekken. Rekening houdend met verschillende elementen waaruit een kantoorvertrek is opgebouwd zoals tafels, kasten, vergaderruimte, bewegingsruimte, ruimte voor kantoorapparatuur en zelfs medewerkers. Door alle elementen in de ruimte bij elkaar op te tellen, wordt de minimale oppervlakte van een kantoorvertrek bepaald. In de NEN-spec wordt voor al deze onderdelen aangegeven wat de minimale ruimte is, indien men rekening houdt met de minimale afstand van 1,5 meter. Zo geldt een toeslag van drie vierkante meter voor een enkele medewerker op een werkplek die rondom vrije ruimte heeft voor passerende mensen. En twee vierkante meter toeslag voor een medewerker die op een werkplek die is gesitueerd tegen een wand. In NEN-spec staan ook richtlijnen voor de breedte van looproutes voor een- en tweerichtingsverkeer. En is er speciale aandacht voor het bereiken van de werkplek en scheidingswanden.

Meer informatie

Meer weten over de rol van NEN en de oplossingen die we bieden in deze uitzonderlijke periode van COVID-19? Kijk op de webpagina nen.nl/covid-19

Webinar 29 juni

Op maandag 29 juni organiseert NEN van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over NEN-spec 2 Kantoorwerkplekken. Hierin geven Titia Gerritsma (Consultant Gezond en Veilig Werken, NEN) en Melcher Zeilstra (Voorzitter taskforce NEN-spec 2/Intergo) een toelichting op de totstandkoming en inhoud van NEN-spec 2. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deelname is kosteloos.