Herziening Eurocodes voor constructieve veiligheid

Constructies zijn vaak groot en duur. Bruggen, woningen, kantoren, parkeergarages, sporthallen, winkelcentra en stations kunnen door hun omvang en maatschappelijk belang niet eenvoudig worden vervangen of uitvoerig op ware grootte in een laboratorium worden getest. Ze gaan een mensenleven of langer mee en we verwachten dan ook dat ze gedurende hun levensduur constructief veilig zijn en dus, bij normaal gebruik, niet zullen instorten.

Om veilige, bruikbare en duurzame bouwwerken economisch verantwoord te kunnen realiseren, zijn normen voor ontwerp en berekening van constructies dan ook noodzakelijk. In Nederland kennen we hiervoor de Eurocodes (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999-serie). En juist deze normenserie wordt in de komende jaren geheel herzien.

Constructieve veiligheid wordt gewaarborgd door een uitgebreid stelsel aan normen en afspraken om onze leefomgeving veilig te houden. De Woningwet geeft de eisen waar bouwwerken aan moeten voldoen en verwijst via het Bouwbesluit, sinds 2012, naar de Eurocodes voor het aantonen van constructieve veiligheid. De Eurocodes zijn opgebouwd uit 10 normdelen met daarbinnen 59 sub-delen voor specifieke onderwerpen.

Aanvullende normen op Eurocodes

Voorafgaand aan de introductie van de Eurocodes in het Bouwbesluit 2012, werd ook nagedacht over het beoordelen of verbouwen van bestaande bouw. Hiervoor zijn voor gebruik in Nederland aanvullende normen op de Eurocodes geschreven, de NEN 8700-serie. Deze serie is ook opgenomen in het Bouwbesluit.

De Eurocodes zijn ontwikkeld in het kader van het vergemakkelijken van het uitwisselen van goederen en diensten tussen de Europese lidstaten. Internationaal gezien vormen deze Eurocodes samen de meest complete én samenhangende serie normen voor het ontwerpen en toetsen van bouwconstructies op constructieve veiligheid. Door deze samenhang worden de Eurocodes ook steeds meer buiten Europa gebruikt. Hiermee wordt de handel van bouwproducten ook over de (Europese) grens vergemakkelijkt en kunnen Nederlandse ingenieurs en aannemers eenvoudiger wereldwijd meedingen met opdrachten.

‘Constructieve veiligheid wordt gewaarborgd door een uitgebreid stelsel aan normen en afspraken om onze leefomgeving veilig te houden.’

Geografische en klimatologische verschillen

Bij de ontwikkeling van de Eurocodes is onderkend dat er plaatselijk geografische en klimatologische verschillen kunnen zijn. De sneeuwbelasting op daken in de Franse Alpen is heel anders dan in gebieden rondom de Middellandse Zee. Maar ook nationaal andere tradities, zoals het wel of niet toevoegen van wapening bij metselwerkconstructies, of andere overwegingen die de constructie beïnvloeden, zoals de gewenste grootte van raamopeningen om zonlicht wel of niet binnen te laten, zorgen ervoor dat elk van de Eurocode-delen een algemeen en een nationaal deel kent. Dit nationale deel is de Nationale Bijlage. De Nederlandse Nationale Bijlage is dus ook essentieel voor een ontwerp in Nederland.

Herziening Eurocodes

Sinds enkele jaren wordt hard gewerkt aan de revisie van de Eurocodes op Europees niveau. Deze zijn naar verwachting in 2025 allemaal gepubliceerd. Kernpunten van deze herziening zijn de verbetering van het gebruiksgemak door onder meer duidelijk taalgebruik, het opnemen van de meest recente technische ontwikkelingen en het toevoegen van nieuwe onderwerpen zoals constructief glas en vezelversterkte kunststoffen. Op het moment dat de nieuwe Eurocodes uitkomen, is de markt gebaat bij Nederlandstalige vertalingen en nieuwe Nationale Bijlagen. Dat vergemakkelijkt het gebruik van de normen. Om dit te realiseren is de hulp van de stakeholders hard nodig. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden!

Meepraten over Eurocodes en nationale bijlagen in normcommissies, subcommissies of werkgroepen?

Binnen NEN spelen ruim dertig normcommissies, subcommissies en werkgroepen een belangrijke rol bij het tot stand komen van de Eurocodes en nationale bijlagen. Deze normcommissies worden begeleid door het Team Constructieve Veiligheid. In deze dertig groepen worden door de beste en meest enthousiaste experts uit ons land de meeste recente ontwikkelingen uit het vakgebied gedeeld en besproken zodat opgeschreven kan worden hoe de verschillende constructies zo veilig en duurzaam mogelijk gebouwd kunnen worden. Meepraten? Wij zien jou graag bij ons aan tafel! Stuur voor vragen of aanmelding een e-mail naar mb@nen.nl.