Je paspoort op je telefoon

Interview met Jouri de Vos, Commissielid ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’

De wereld digitaliseert in rap tempo. Ook identificatiekaarten ontkomen daar niet aan. De normcommissie ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’ denkt mee met de verschillende uitdagingen op dit gebied. Want digitalisering maakt bijvoorbeeld reizen gemakkelijker, maar het moet wel veilig blijven. Commissielid van de normcommissie ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’, Jouri de Vos, vertelt er meer over.

Jouri de Vos werkt bij IDEMIA, dat oplossingen maakt op het gebied van identiteit. De Vos is ook lid van de normcommissie ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’. De normcommissie houdt zich bezig met normen voor allerlei soorten identificatietechnieken en -middelen en focust zich deels op travel identification. Maar wat zijn identificatiekaarten eigenlijk en welke rol spelen ze in onze samenleving?

'De werkgroep waar ik deel van uitmaak gaat vooral over paspoorten en identiteitskaarten en de processen daaromheen. Die zijn uiteraard onmisbaar voor een samenleving. Iedereen moet zich kunnen identificeren. En omdat mensen steeds meer reizen, de COVID-periode even buiten beschouwing latend, wordt een veilige en goede travel identification steeds belangrijker.' De slag naar een digitale wereld vindt ook in de reisdocumenten plaats, maar gaat hier wat langzamer vanwege de focus op interoperabiliteit, zo legt De Vos uit. 'Je paspoort moet in ieder land uitgelezen kunnen worden. Sinds 2006 zit er een chip in verwerkt om het elektronisch aanleveren van bepaalde informatie te vergemakkelijken wanneer je een land binnenkomt. Op die chip staat dezelfde informatie als op de houderspagina van het paspoort: een foto, een biometrisch gegeven in de vorm van een foto en biografische gegevens. Die gegevens zijn op een gestandaardiseerde manier op de chip terecht gekomen, zodat overal ter wereld deze informatie op een eenduidige manier te verifiëren is. Wat we nu eigenlijk willen is om het reizen gemakkelijker te maken door vooraf al bepaalde informatie beschikbaar te hebben voor de grenscontrole. Daarmee komen we als werkgroep tegemoet aan de vraag van overheden naar een digitale vorm van een paspoort.'

Sneller

Het resultaat van de inspanningen van de werkgroep van De Vos ligt er nu in de vorm van een Technical Report, de Digital Travel Credential (DTC) specificatie. 'We willen bepaalde informatie van de chip, zoals de biometrische en biografische informatie, op een telefoon kunnen opslaan in de vorm van een Digital Travel Credential (DTC). Dat datapakketje kun je dus ‘oppakken’ vanuit je paspoort en opslaan in een app en die beschikbaar stellen voor het reisproces. Het voordeel is dat die informatie aantoonbaar geverifieerd is door de overheid en daarmee bestaat er geen gevaar meer dat iemand verkeerde informatie invult tijdens het inchecken bijvoorbeeld. Op het moment dat je op de luchthaven aankomt hoef je alleen nog maar aan te tonen dat je je paspoort hebt. De rest van de informatie is al aangekomen en aantoonbaar juist. Doordat jouw informatie eerder in het reisproces beschikbaar is voor de grenscontrole kan die bijvoorbeeld een background check doen als dat nodig is. En het proces wordt gestroomlijnder, je kunt sneller door de controle heen. Omdat je paspoort niet meer volledig hoeft te worden uitgelezen bij de grens omdat een deel van de geverifieerde informatie al op je telefoon staat en al is aangeleverd, levert de verdere digitalisering dus veel voordelen op.'

'Standaardisatie maakt reizen sneller'

Jouri de Vos, Commissielid normcommissie ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’

Veilig

Standaardisatie speelt een belangrijke rol in dit proces, zo zegt De Vos. 'Binnen ISO is er de 23220 standaard. Die biedt bouwblokken om het proces dat ik hierboven beschrijf verder te standaardiseren. We zijn nu aan het kijken of die standaard ook van toepassing is op de verdere digitalisering van een Digital Travel Credential. Hierbij moet worden gedacht aan je telefoon als fysiek cryptografisch element naast het paspoort. Standaardisatie helpt om het reizen gemakkelijker te maken.'

Gemakkelijker, maar wordt reizen door digitalisering ook veiliger? 'Binnen de specificaties van onze werkgroep staat veiligheid bovenaan. Een paspoort moet worden voorbereid op de nieuwste ontwikkelingen. Hetzelfde geldt ook voor een Digital Travel Credential.  Bovendien staan hackers ook niet stil. Omdat een paspoort voor een langere periode geldig is, moet dus de laatste stand der techniek erin opgenomen zijn om de informatie te beveiligen. Omdat we bij het maken van een Digital Travel Credential uitgaan van ISO standaarden op het gebied van veiligheid, weten we dat we aan de hoogste en meest recente eisen voldoen.' Belanghebbenden kunnen nog feedback geven op het Technical Report over de DTC via de werkgroep, zegt De Vos.

Bijdragen aan oplossingen

Lidmaatschap van de normcommissie levert De Vos verschillende voordelen op. 'Het grootste voordeel is eigenlijk dat er binnen de werkgroep een wisselwerking is met overheden via de International Civil Aviation Organization (ICAO). Dit proces stelt je in staat om met overheden mee te denken en vanuit de industrie de beste oplossingen te bieden voor problemen waar overheden mee te maken hebben. Het is fijn om van zo’n oplossing deel uit te maken. Bovendien doe je er als bedrijf je voordeel mee dat je in contact staat met allerlei experts op het gebied van identificatiekaarten.

Meedoen?

Ook meepraten over normen voor (persoonlijke) identificatiekaarten? Kijk dan op de website van de normcommissie 'Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie'. Daar vindt u meer informatie over dit onderwerp en kunt u zich aanmelden om lid te worden. Of neem contact op met Cas van den Hof, Consultant NEN, e-mail kid@nen.nl.