Kort nieuws

NEN trotse partner tijdens Circular Textile Days 2022

Na de succesvolle editie in 2021, krijgen de Circular Textile Days een vervolg op 13 en 14 september 2022. Dit tweedaagse internationale evenement richt zich op duurzaamheid, circulariteit en innovatie, en is voor iedereen in de textielbranche met interesse in duurzaamheid en circulair textiel. Wij zijn er trots op dat we ook dit jaar weer partner zijn en mogen bijdragen aan meer kennis over circulair textiel. Uit het rapport van The Intergovernmental Panel on Climate Change in 2021 blijkt dat ongeveer 20% van de wereldwijde vervuiling van schoon water wordt veroorzaakt door geverfd en afgewerkt textiel. Een circulaire textielindustrie veroorzaakt minder milieubelasting en levert extra werkgelegenheid op. Normalisatie speelt in de nieuwe wereld van circulair textiel een grote rol. Het is belangrijk dat er over dezelfde termen en definities gesproken wordt om greenwashing te voorkomen.

Dankzij de Nederlands Technische Afspraak NTA 8195 Circulair Textiel kunnen verschillende soorten ketenpartners op dezelfde manier communiceren over circulair textiel. Het certificatieschema zorgt voor duidelijkheid richting klanten. Zij kunnen zo in één oogopslag zien waaruit hun kledingstuk bestaat.

Op 13 en 14 september vertellen we graag meer over hoe normen en certificatieschema’s in de praktijk toegepast kunnen worden. Zo zetten we samen die extra stappen naar een circulaire textielketen! Kijk voor meer informatie en deelnamemogelijkheden op www.circulartextiledays.com.

Meer weten over afspraken op het gebied van circulair textiel? Kijk op: https://www.nen.nl/afspraken-op-het-gebied-van-circulair-textiel.


Bijeenkomst Platform Industrie en Veiligheid

NEN organiseert op 19 mei een bijeenkomst voor het Platform Industrie & Veiligheid. Dit doen we in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Platform ‘Industrie & Veiligheid’ biedt voor iedereen de mogelijkheid om de huidige ontwikkelingen rondom wetgeving en normalisatie, die van belang zijn voor de industrie, te volgen. Doel van het platform is om de actuele ontwikkelingen in standaardisatie en in de Europese en nationale wetgeving te bespreken. Een van de onderwerpen die op het programma staat, is de voortgang van de Machinerichtlijn. Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze bijeenkomst.

Gelijkwaardige en effectieve communicatie tussen bewoner en bouwer

Binnenkort treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken (meer dan voorheen) bij de aannemer en versterkt de positie van de opdrachtgever (consument) ten opzichte van de aannemer.

Een goed en compleet (digitaal) consumentendossier

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben belangenvertegenwoordigers uit de bouwwereld en belangenvertegenwoordigers namens de consument samen inhoudelijke richtlijnen benoemd voor deze afspraken tussen aannemer en consument. NEN heeft dit proces begeleid en deze richtlijnen vastgelegd in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8092 ‘Consumentendossier’ voor een goed en compleet (digitaal) consumentendossier.

NPR 8092 ‘Consumentendossier’ is bedoeld als handreiking voor aannemers om zelf een consumentendossier op te stellen, dat vanaf inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bij oplevering van nieuwbouw- en verbouwprojecten aan consumenten moet worden overgedragen.

Handleiding voor woonconsumenten

In NPR 8092 ‘Consumentendossier’ wordt verwezen naar de leidraad ‘Goed en deugdelijk werk’. Deze leidraad dient als hulpmiddel om betere afspraken te maken met de uitvoerende partij over de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. De uitvoerende partij is verplicht om ‘goed en deugdelijk’ werk te leveren. Deze leidraad beschrijft wat daaronder mag worden verstaan en wordt vrij beschikbaar gesteld door NEN.


Werken bij NEN

Om ervoor te zorgen dat experts voor alle sectoren en onderwerpen goede afspraken kunnen blijven maken, hebben we nieuwe collega’s nodig! Heb jij bijvoorbeeld interesse in een functie als consultant om het proces van normontwikkeling te begeleiden? Wil jij bezig zijn met de digitale transformatie van normen in de functie van productmanager of als programmacoördinator van de PGS? Kom werken bij NEN en draag samen met al je andere collega’s bij aan veiligheid, duurzaamheid en vernieuwing in ieders dagelijks leven.

Vacature Productmanager Lijkt het je leuk om producten van NEN te verbeteren of nieuw in de markt te zetten? Zitten customer centricity en agile in je bloed? Vind je het uitdagend dat je tegengas kunt verwachten en samen in teamverband naar maximale resultaten streeft? Dan is dit dé baan voor jou!

Vacature HR Business Partner NEN heeft een duidelijke ambitie voor 2025: betere verbinding met klanten en zorgen dat normen breder en makkelijker toegepast worden. Daarom werkt NEN momenteel aan uitbreiding van het (internationale) netwerk en aan de digitalisering van werkprocessen. Jij levert je bijdrage aan deze grote verandering vanuit HR-oogpunt. Daarom is NEN op zoek naar een HR Business Partner die openstaat voor verandering, door durft te vragen en lef toont.