NEN Hackathon: 21 en 22 april 2022

How can we unlock NEN data and connect standards with the world, boosting prosperity and well-being?

Join our 2022 Hackathon in the NEN metaverse!

We hebben dit jaar een primeur, NEN organiseert haar eerste hackathon! In samenwerking met het Odyssey Innovatie Programma nodigt NEN teams uit om aan de slag te gaan met het volgende vraagstuk: ‘Unlock NEN data and connect standards with the world, boosting prosperity and well-being’.

De teams worden uitgedaagd om creatieve manieren te bedenken waarop een open data framework gecreëerd en gebruikt kan worden. Zodat iedereen NEN-data met externe data kan verbinden om daarmee nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Door onze data slim te gebruiken, kunnen wij bijdragen aan het versneld tackelen van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Data

Bij NEN wordt vaak gezegd dat we op een berg data zitten vanwege de enorme hoeveelheid content die we beheren, en de vele klanten die we hebben. Maar deze data heeft slechts beperkte toegevoegde waarde in het digitale domein, omdat het nog niet in een vorm beschikbaar wordt gesteld die voor externe partijen goed bruikbaar is. Dit belemmert onze koppelingen met externe partijen en het volledig benutten van onze toegevoegde waarde in de vraagstukken van nu. We hebben goede digitale bouwstenen nodig tezamen met een solide digitale infrastructuur, en zijn enorm gedreven om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij komen vragen naar voren als: hoe ‘klein’ moeten de opgeknipte stukjes ‘normdata’ zijn voor onze gebruikers? En hoe ontsluiten we deze data vervolgens op verantwoorde en passende wijze? Dezelfde vragen spelen op institutioneel niveau: hoe kunnen we data uit normen verbinden met andere databronnen? Wat hebben we nodig (datavorm en infrastructuur) om die verbinding tot stand te brengen? En bovenal, hoe kunnen we toegevoegde waarde leveren met meer integrale proposities? Met de NEN Hackathon wordt een belangrijke aanzet gegeven tot een bredere oriëntatie om te komen tot succesvolle oplossingsrichtingen die deze vragen beantwoorden.

Experimenteren in de NEN metaverse

Tot en met 28 maart konden teams zich inschrijven voor de NEN Hackathon. Op dit moment zijn de geselecteerde teams aan de slag gegaan met het vraagstuk van NEN. Om te kunnen experimenteren met onze data stellen we een groot aantal normen tot hun beschikking, met name afkomstig uit de bouw- en milieusector. Deze normen zijn al door een eerste ‘spoeling’ gegaan om meer structuur aan te brengen in de content. Vanuit het NEN Innovatielab is onder andere al software ontwikkeld om van ongestructureerde normcontent tot gestructureerde normcontent te komen. We vragen de teams hierop voort te bouwen en met het koppelen van onze data het bereik en de inzet van normcontent op creatieve wijze te vergroten.

Versneld oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Wij denken dat er grote behoefte is aan gerichte koppeling met data uit normen en integratie van normcontent in bedrijfsprocessen. Met name om beter en meer bij te kunnen dragen aan de maatschappelijke vraagstukken van dit moment. De transitie naar duurzaam energiegebruik, het weerbaar maken van ons infrastructuur met oog op een veranderend klimaat, het hergebruik van materialen stimuleren, allemaal raken ze aan normen die iets zeggen over de eisen aan materiaal, proces, product enzovoort. Om bijvoorbeeld snel het energiegebruik van een vastgoedobject te bepalen is het efficiënt om de normcontent waarin de meeteisen staan te integreren in de apparatuur van de inspecteur. Of is het bij de ontwikkeling van sensoren met allerlei verschillende meettoepassingen nuttig om normcontent te integreren die iets zegt over hoe deze data opgeslagen en gedeeld kan worden. Een andere manier kan zijn om aanwezige data op een bepaalde plek, zeg een tankstation, aan elkaar te verbinden zodat wanneer er een alternatieve brandstof toegevoegd wordt aan een ‘bestaande’ infrastructuur, men de eisen goed op elkaar af kan stemmen, en de omgevingsfactoren die een rol spelen.

Wij denken dat er oneindig veel voorbeelden en kansen zijn waarbij het koppelen en integreren van data uit normen voor meer snelheid en efficiëntie zorgt. En daarmee is het een cruciaal ingrediënt in tijden van transitie.

Waarom een Hackathon

We zijn van nature geneigd om oplossingen te zoeken vanuit bestaande kennis en ervaring. Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die voortbouwen op wat we al hebben. Hoewel nodig en begrijpelijk, kan het ons ook in de weg zitten. Het zet een rem op een breder perspectief op wat mogelijk is. Hoe kunnen we ons buiten de gebaande paden oriënteren op nieuwe manieren van koppelen en delen van data? En wat is er voor nodig om dit te realiseren? De inzet van het Odyssey Innovatie Programma, en de kennis en kunde die zich daarbinnen verenigt, is hierop ons antwoord. De geselecteerde teams hebben een eigen plek gekregen in het NEN metaverse. Ze zijn van start gegaan met een intensief programma met voorbereidende workshops onder begeleiding van Odyssey en het NEN projectteam. In vier weken tijd worden alle bouwstenen neergezet om eind april helemaal los te gaan tijdens de 48-urige Hackathon. De resultaten en ideeën, oftewel mogelijke oplossingen, worden aan onze jury voorgelegd. Het winnende team sleept 10.000 euro binnen en gaat hun concept onder begeleiding van het NEN Innovatielab verder uitwerken.

Doe mee!

Geïnteresseerd geraakt? Word onderdeel van de ervaring! Wij maken zeer dankbaar gebruik van expertise uit ons netwerk in het begeleiden van de teams, hen van data te voorzien om mee te experimenteren en gezamenlijk over toekomstige toepassingen na te denken. Dus aarzel niet en neem contact met ons op voor een kennismaking via innovatielab@nen.nl.

Meer informatie

Meer weten over de NEN Hackathon en de challenge? Je vindt alles op nen.nl/hackathon.


Deel dit artikel