Column Anton Aarts, kwartiermaker NEN, domein Energietransitie

De energietransitie: ‘We moeten alle kansen en oplossingen met beide handen aangrijpen'

We leven in een nieuw tijdperk waarin het klimaat de gevolgen ondervindt van menselijke activiteit. Ver weg, maar ook dichtbij. Zo werd er een temperatuur van bijna 50 graden Celsius in Canada gemeten, de gletsjers in Zwitserland slinken en afgelopen zomer overstroomde de Geul in Limburg door zware regenval. Om onze planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en de generaties daarna is een energietransitie noodzakelijk.

Toen ik twintig jaar geleden ging werken in de energiemarkt, bestond het begrip energietransitie nog niet. Inmiddels is het een terugkerend onderwerp in de media en hebben wij zelfs een Minister voor Klimaat en Energie.

Voordat ik bij NEN kwam, was ik werkzaam als energie transitie partner. Het overkwam mij nogal eens; van die gesprekken met bedrijven over de energietransitie. ‘We vinden het wel belangrijk en zijn er ook wel mee bezig, maar…’. En worden er allerlei redenen aangevoerd waarom het bedrijf toch niet erg opschiet met energiebesparende maatregelen. Of geen brood ziet in het zelf opwekken van duurzame energie. Laat staan om aardgasloos te ondernemen.

De tijd dringt

Ook in het maatschappelijk debat gaat het vaak over tegenstellingen en worden oplossingen ter discussie gesteld in plaats van omarmd. Willen we de klimaatdoelen halen, dan hebben we die luxe niet. Dan moeten we met elkaar alles op alles zetten, zullen we alle kansen en alle mogelijke maatregelen met beide handen aan moeten grijpen. Maar wat kun je zelf doen? Inmiddels heb ik zonnepanelen op het dak, en het is verrassend en ook leuk om op de groene stroommeter te zien hoeveel deze opwekken. Ook op dagen met bewolking is de productie hoger dan je zou verwachten. Overigens, NEN heeft in 2018 226 zonnepanelen op het kantoordak laten plaatsen.

De crisis in Oekraïne is nu een extra drijfveer om versneld afscheid te nemen van aardgas. Wij moeten nu meer dan ooit op zoek naar alternatieven en meer investeren in duurzame energie, zodat wij snel minder afhankelijk worden van Russisch aardgas.

De rol van NEN in de energietransitie

Nieuwe energiedragers en -systemen, zoals groene waterstof, de warmtetransitie, gelijkstroom systemen of de buurtbatterij doen hun intrede. Hier zie ik mogelijkheden om de goede uitgangspositie die NEN bij deze onderwerpen heeft, verder uit te bouwen en samen met collega’s en partners nieuwe afspraken en (digitale) diensten te ontwikkelen. Ook brengt de energietransitie met zich mee dat de moleculenwereld van gassen, geschikt voor opslag en transport, en de elektronenwereld van elektriciteit, geschikt bij duurzame opwekking in nieuwe systemen, geïntegreerd worden. Want ook hiervoor zullen nieuwe afspraken en standaarden moeten worden gemaakt.

'Inmiddels is het een terugkerend onderwerp in de media en hebben wij zelfs een Minister voor Klimaat en Energie.'
Anton Aarts, kwartiermaker NEN, domein Energietransitie