NEN en CROW slaan de handen ineen voor assetmanagement voor de gebouwde omgeving

NEN en CROW werken actief samen aan verschillende nationale en internationale projecten op het gebied van beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving. Dit gaat om vastgoed, infra en groenbeheer. Deze gezamenlijke aanpak wordt nu verder uitgebouwd. Dit is een mooie invulling van de intentieovereenkomst die door beide organisaties is getekend.

Een concreet voorbeeld van de samenwerking is een collectief meerjarig projectplan voor de ontwikkeling van een eenduidige toolbox. Deze toolbox bestaat uit normen, richtlijnen, handboeken en voorbeelden voor assetmanagement van de gebouwde omgeving. De doelstelling is om dit meerjarige plan samen met de belanghebbenden, zoals eigenaars (asset owners), beheerders, onderhoudsbedrijven en adviseurs, uit te voeren en te implementeren.

Samenwerking NEN en CROW

De concrete samenwerking van NEN en CROW op het gebied van beheer en onderhoud begon vrij vanzelfsprekend in de voorbereiding van een Europees normalisatietraject op initiatief van Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeente Rotterdam. Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw normontwikkelingstraject in Europa voor ‘Performance and Condition Assessment within Physical Asset Management’. Uit deze samenwerking bleek de meerwaarde van de samenwerking van NEN en CROW en de behoefte van de markt aan een eenduidig en goed afgestemd kader. Dit heeft geleid tot een projectplan dat toewerkt naar een toolbox die de markt moet helpen met de implementatie en uitvoering van Assetmanagement voor de gebouwde omgeving in hun organisatie. Dit projectplan is inmiddels opgenomen in het projectenportfolio van het interprovinciale Vakberaad Beheer en Bouw, het platform waarin de infrabeheerders en -bouwers van de provincies kennis delen en ontwikkelen.

De toolbox

Assetmanagement is een onderwerp dat in de afgelopen jaren veel aan aandacht heeft gewonnen. Als basis voor de implementatie van assetmanagement wordt de internationale norm voor assetmanagement gebruikt, de NEN-ISO 55000-serie. Toch merken we dat organisaties in de praktijk nog veel moeite hebben om dit op een praktische manier te implementeren en toe te passen binnen de organisatie. Dit heeft als gevolg dat organisaties grote investeringen doen in tijd en geld en dat een veelheid aan onvergelijkbare systemen is ontstaan. De toolbox moet zowel de investering beperken als de vergelijkbaarheid van de systemen verbeteren.

In de afgelopen jaren is er al veel ondernomen om hier verbetering in te brengen. Zo zijn bij NEN verschillende normcommissies gestart die normen ontwikkelen voor de praktische invulling van assetmanagement in een organisatie. Een voorbeeld hiervan is de norm 'Beleidsmatig kader voor het beheer van de gebouwde omgeving'. Deze norm moet op tactisch niveau de verbinding leggen tussen het strategisch en operationeel niveau. Met andere woorden: hoe zorg ik ervoor dat de kernwaarden van mijn organisatie in de operationele plannen landen? Een ander voorbeeld van een tactische verbinding is IamPro en de beheersystematiek openbare ruimte. Dit is een praktische en toepasbare uitwerking voor het beheer van de openbare ruimte, gebaseerd op de internationale norm voor assetmanagement.

'Bijna acht jaar ervaring met Assetmanagement als basis voor beheer, onderhoud en vervanging leert dat in vooral complexe situaties behoefte is aan praktische tools en handvatten om de activiteiten conform een samenhangend en aaneengesloten proces te kunnen uitvoeren. Een tool die de verbinding legt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveaus is hier van essentieel belang.’

Mozafar Said, Assetmanager bij de Gemeente Rotterdam

Door nu de handen ineen te slaan, willen NEN en CROW zorgen dat de afstemming en aansluiting tussen deze verschillende lopende trajecten worden geoptimaliseerd. Op die wijze willen we tot een eenduidige toolbox komen die de markt faciliteert bij de implementatie en uitvoering van assetmanagement binnen hun organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is dat nu al gekeken naar de integratie van NEN 2767 voor conditiemeting decompositie en het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) van CROW. De eerste gesprekken zijn hier inmiddels voor gestart tussen beide partijen en verschillende belanghebbenden als Rijkswaterstaat, provincies en enkele gemeenten.

Meewerken?

Aansluiten bij deze samenwerking om assetmanagement in de gebouwde omgeving te optimaliseren? Neem contact op met Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, bi@nen.nl.