NEN werkt aan Normalisatieagenda

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Deze enorme opgave kan enkel aangepakt worden door de handen ineen te slaan en gemeenschappelijke doelen na te streven: forse stappen maken en consensus bereiken.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn in de afgelopen jaren veel ambitieuze toekomstagenda’s gepresenteerd. Door deze agenda’s te clusteren, komt er een aantal specifieke thema’s naar boven, die een grote rol gaan spelen in de komende jaren. Denk aan digitale transformatie, klimaat & duurzaamheid, leef- & werkomgeving, mobiliteit en sleuteltechnologieën. Twee onderwerpen die steeds terugkomen in deze thema’s, zijn ecosystemen en transities. Deze factoren zorgen voor beweging en vooruitgang.

Verbinding

Verbindingen leggen, mensen bij elkaar brengen, kennis en kunde delen, consensus bereiken en afspraken maken zijn onze kernactiviteiten. Daar blinkt NEN in uit. Daarom hebben wij met en voor onze stakeholders, een toekomstagenda ontwikkeld dat daarbij aansluit: de Normalisatieagenda.

Beweging om werelden met elkaar te verbinden

De Normalisatieagenda is een beweging om de vele werelden met elkaar te verbinden en om samen te werken aan de maatschappelijke uitdagingen. Wij hebben in al die sectoren een groot netwerk aan experts. De uitdagingen van vandaag de dag spelen zich af in verschillende sectoren. Het zijn overstijgende vraagstukken en vragen dus om verbinding tussen partijen. Nederland heeft hoge ambities en wij gaan als verbindende factor Nederland ondersteunen door partijen samen te brengen Onze ambitie is dat wij een platform creëren waar durf ontstaat om kennis en kunde met elkaar te delen en gezamenlijk afspraken voor de toekomst te maken. Die hoge drempel over. Het dienen van een groter belang. Er wordt de laatste hand gelegd aan de Normalisatieagenda. Deze dagen lanceren we de Normalisatieagenda waarin de vijf thema’s worden uitgewerkt.