NEN lanceert de NENnovationfunnel

NEN wil graag innovatie en maatschappelijke impact stimuleren met behulp van normalisatie. Daarvoor heeft NEN enkele jaren geleden al de Innovatiemakelaar in het leven geroepen. Om de slagingskans van innovatieve concepten verder te helpen vergroten heeft NEN de NENnovationfunnel ontwikkeld!

De NENnovationfunnel ondersteunt innovatieve concepthouders en studenten in het ondernemerschapsonderwijs bij vragen en uitdagingen op het gebied van normen en normalisatie. Deze webtool heeft een hoog educatief gehalte en heeft tot doel de doelgroep te helpen bij de volgende aspecten:

  • Oriënteren: wat is normalisatie? wat zijn normen? wat kun je daarmee? wat doet NEN?;
  • Zoeken naar (in NEN Connect) en analyseren van relevante normen en regelgeving en zoeken naar soortgelijke, reeds bestaande concepten (vastgelegd in octrooien);
  • Stimuleren van de marktacceptatie van het innovatieve concept (starting up);
  • Versterken van groei (scaling-up);
  • Creëren van meer impact.

Wegwijs worden in de wereld van normalisatie

De tool bevat veel informatie, e-learning tools, assessments, testimonials die helpen bij het wegwijs worden in de wereld van normalisatie. De tool helpt ook bij het zoeken naar en analyseren van relevante normen én bij het selecteren van de beste normalisatieoptie (mede in relatie tot bescherming van intellectueel eigendom) voor het boosten van het innovatieve concept.

Samenwerking

De webtool is in samenwerking met een groot aantal partijen tot stand gekomen. Optima Forma heeft de infographic ontworpen en technisch gerealiseerd. Veel relaties zoals startups van The Green Village, leden van Yes Delft Students en samenwerkingspartners zoals RVO, hebben meegedacht en input geleverd.

'We willen als NEN meer impact helpen creëren en dat betekent dat we kansrijke concepten een duwtje in de rug willen geven en de slagingskans van innovatieve bedrijven willen helpen vergroten'

Brede doelgroep

Start-ups en andere innovatieve concepthouders kunnen natuurlijk zelf aan de slag met de webtool, maar zij kunnen ook vragen stellen en een beoordeling aanvragen bij NEN. Vanuit het Innovatielab van NEN kijken we in de komende periode welke vragen we binnenkrijgen, hoe we daarmee omgaan, hoe we beantwoording van deze vragen kunnen organiseren en ook kunnen financieren. En uiteraard kijken we welke normalisatiekansen hieruit voort komen. Uiteindelijk willen we als NEN meer impact helpen creëren en dat betekent dat we kansrijke concepten een duwtje in de rug willen geven en de slagingskans van innovatieve bedrijven willen helpen vergroten.

De NENnovationfunnel is bij uitstek geschikt voor toepassing in het ondernemerschapsonderwijs waarbij studenten met een innovatief concept aan de slag gaan. In het onderwijs willen we met de funnel meer bewustzijn creëren over het belang van normen en normalisatie. Maar we willen ook vooral in workshops aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met het zoeken in NEN Connect naar de relevante normen voor een concept, of het vaststellen van de eisen die van toepassing zijn. Of aan de hand van een case stapsgewijs een afweging maken tussen geheimhouding of bescherming van intellectueel eigendom en het vastleggen van deelaspecten van het concept in een normproduct.

NEN-spec

Een van de normalisatieopties is de ontwikkeling van een ‘fast track’ normproduct, de NEN-spec, in samenwerking met de innovatieve concepthouder. Met een NEN-spec voor innovatieve concepten kunnen we een oplossing vastleggen die een alternatief vormt voor bestaande oplossingen conform bestaande normen, of die een geheel nieuwe markt helpt te ontwikkelen. Door de oplossing vast te leggen in een formeel normdocument schept dit allereerst vertrouwen in de markt. Daarnaast kan de NEN-spec ook worden gebruikt om de alternatieve of nieuwe oplossing te agenderen voor de aanpassing of uitbreiding van een bestaande norm, dan wel voor de ontwikkeling van een nieuwe norm.

Bekijk de tool

De webtool is zowel in het Nederlands (nennovationfunnel.nl) als in het Engels (nennovationfunnel.com) beschikbaar. Ga naar: nennovationfunnel.nl

Voor vragen, neem contact op met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl.