Grote stappen vooruit met nieuwe NEN Connect Modules

NEN Connect, het vlaggenschip van NEN, is een platform dat informatie en tools geeft om normen zo slim mogelijk toe te passen. Op 1 januari 2021 is het abonnement van NEN Connect uitgebreid met modules. Verschillende versies van een norm zijn nu gemakkelijk in te zien en te vergelijken, de eisen uit een norm te analyseren en ook de bijbehorende wet- en regelgeving is te vinden. Wij vroegen early adopters naar hun ervaringen met de nieuwe modules.

NEN heeft een enorme hoeveelheid aan normen in beheer. NEN Connect biedt de mogelijkheid om normen snel en efficiënt te selecteren, analyseren en actueel te houden. Er zijn drie nieuwe modules in NEN Connect geïntroduceerd. De eerste module laat de gebruiker zien welke normen bij de wet- en regelgeving horen. De tweede module, Redline, stelt de gebruiker in staat om verschillende versies van een norm met elkaar te vergelijken. De derde module is Requirements. Daarmee kunnen normen inhoudelijk geanalyseerd worden en biedt het de mogelijkheid om eigen normen samen te stellen.

Creëren, in stand houden en beoordelen

Jos Beekwilder is programmamanager Productveiligheid en Milieu bij Canon Production Printing. Het bedrijf richt zich op ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van digitale printers voor de commerciële en industriële printmarkt. Zeker de helft van Beekwilders werk heeft te maken met het creëren, in stand houden en beoordelen van normen. Beekwilder werkt met name met veiligheids- en milieunormen. Die zijn niet alleen bedoeld om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om zaken te doen met klanten die hun eigen eisen hebben. ’Verder gebruiken wij normen voor onderdelen die we kopen van leveranciers, vertelt Beekwilder. ’Zulke onderdelen moeten bijvoorbeeld voldoen aan wetten op gevaarlijke stoffen en die informatie moeten we beschikbaar stellen aan onze klanten.’

Actueel, benaderbaar en intuïtief

Sinds 2014 werkt Canon Production Printing met NEN Connect. Destijds was er behoefte aan een portaal waar alle normen beschikbaar waren voor de medewerkers. NEN Connect voorziet in die behoefte en geeft bovendien de mogelijkheid snel met nieuwe, geactualiseerde normen te werken. In 2020 is er vanuit Canon Production Printing Nederland 1.925 keer op het platform ingelogd en hebben meer dan 200 gebruikers in totaal 702 normen geraadpleegd. Het bedrijf is dus een grootgebruiker van NEN Connect.

'Binnen tien seconden heb ik de norm te pakken die ik nodig heb.'

Jos Beekwilder, programmamanager bij Canon Production Printing

Vanwege dat intensieve gebruik hecht Beekwilder waarde aan het gebruiksgemak: ‘Het portaal moet actueel zijn, goed benaderbaar en intuïtief werken. Dat is het geval: binnen tien seconden heb ik de norm te pakken die ik nodig heb.’ De modules zijn natuurlijk nog niet helemaal ingeburgerd bij Canon Production Printing. Dat komt mede doordat de belangrijkste module, Wet- en regelgeving, nog onvoldoende intuïtief is. ’Als ik een kernwoord intyp, verwacht ik op z’n minst dat ik de normen vind die bij die wet horen.’ Naar aanleiding van deze feedback en van andere klanten hebben wij de zoekmachine in NEN Connect inmiddels aangepast, waardoor gebruikers ook op wetten kunnen zoeken.

Innovatie, vernieuwing en borging

Olaf van Dijk is directeur van Zig Websoftware, een bedrijf dat softwareoplossingen levert aan partijen in de sociale woningbouw. Hij beschouwt normen als best practices. ’Wij moeten aan allerlei criteria voldoen en we zien de wet- en regelgeving strenger worden. Het is niet onze corebusiness om daarmee bezig te zijn. Met normen halen we de gewenste expertise in huis.’

Voor Van Dijk vormen normen een bron van innovatie en vernieuwing. ’Ik blijf op de hoogte van veranderingen en kom in contact met experts uit verschillende vakgebieden, waardoor ik nieuwe inzichten opdoe.’ Ook verschaffen de normen borging. ’Ze helpen ons volgens de geldende wet- en regelgeving te blijven werken.’

Goedkoper, makkelijker en efficiënter

Zig gebruikt zeven normen die allemaal met informatietechnologie te maken hebben. Voorheen werden die niet vanzelf vernieuwd en kostte het veel geld om ze te actualiseren. Vernieuwing is echter wel cruciaal, omdat bij audits de nieuwe normen ter sprake komen. Daarom is Zig een halfjaar geleden gestart met NEN Connect en de bijbehorende modules. Er heerst enthousiasme over de modules, die het goedkoper en makkelijker maken om op de hoogte te blijven.

Van Dijk geeft aan dat de usability hier en daar beter kan. Verder is hij erg positief over de NEN Connect Modules, met name over de module Wet- en regelgeving. Die maakt het werk niet alleen efficiënter, maar geeft ook de zekerheid dat wet- en regelgeving actueel is. ’Voorheen kon ik niet aantonen waar ik mijn kennis vandaan haalde’, legt Van Dijk uit. ’In de module zijn de normen gekoppeld aan de juiste wetten en regels, waardoor ik de bronnen direct terugvind. Ik zoek, ik klik en ik kan kijken.’

'Met de modules kan ik aantonen waar ik mijn kennis vandaan haal. Ik zoek, klik en kan kijken.'

Olaf van Dijk, directeur van Zig Websoftware

Interesse in NEN Connect?

Op nenconnect.nl/modules is meer informatie te vinden en kunnen de NEN Connect Modules aangevraagd worden.

Vragen over de modules of over een abonnement op NEN Connect? Neem contact op met NEN via e-mail nenconnect@nen.nl.