NEN heeft een nieuwe merkstijl!

NEN heeft sinds 1 maart een opgefriste merkstijl die laat zien waar NEN voor staat en naar toe gaat. In de nieuwe brand style komen de kernactiviteiten van NEN én zijn toekomstvisie maximaal tot uiting. Het logo vertelt het verhaal van NEN door in de letter E normering uit te beelden. Deze normeringen werken door in het hele design(systeem). De kleur rood onderstreept de visie van NEN en de waarden ‘ontdekken, gedreven en betrokken’. Het logo is een beetje eigenzinnig en speels, net als NEN.

In het voorjaar van 2019 is NEN een transitie ingegaan; de governance van NEN werd herzien en de strategie herijkt. In de nieuwe strategie NEN 2025 zijn verbinding, data en flexibiliteit sleutelbegrippen.

Meer dan 100 jaar een uniek platform

NEN ontleent zijn bestaansrecht aan het leggen van verbinding tussen relevante partijen op relevante onderwerpen. NEN creëert al meer dan 100 jaar op die manier een uniek platform met impact. In 2025 vraagt dat, nog meer dan nu, dat we tijdig inspelen op behoeftes uit de markt en de samenleving. Nog meer dan nu liggen deze behoeftes dan over de grensvlakken van sectoren en markten heen. Nog meer dan nu gaat onze dienstverlening digitaal plaatsvinden en is deze direct toepasbaar met zichtbare positieve impact voor de samenleving.

Relevant blijven door te ontwikkelen en te innoveren

In 2025 faciliteert NEN nog steeds normcommissies. Dit is belangrijk werk en dat blijven we doen. Maar de onderwerpen worden de komende jaren steeds meer sectoroverstijgend, steeds belangrijker voor een goede ketenwerking, complexer én impactvoller. Het normalisatieproces koesteren we en willen we verder doorontwikkelen. Op welke wijze kunnen we dat vormgeven én vooroplopen? Laten we eens nadenken en dromen over andere vormen en andere manieren van afspraken maken of waarde toevoegen aan de maatschappij. Zo stellen wij onszelf in staat om nog meer belanghebbers bij het normalisatieproces te betrekken.

NEN loopt voorop en zet de toon

In 2025 verkoopt NEN nog steeds normen, alleen veel meer in de vorm van samengestelde, digitale dienstverlening, die voor de specifieke gebruiker direct waarde oplevert. De tijd dat een gebruiker zelf in de ‘papieren’ normen op zoek moet naar de passages die hij nodig heeft, is straks voorbij. Het bij elkaar brengen van partijen, het faciliteren van het proces en het komen tot afspraken, is tijdloos. De manier waarop we dat doen, passen we aan.

Ons goede imago willen we behouden en onze klanten op een positieve manier verrassen. We streven naar de WOW-factor. Dat klanten zeggen: ‘NEN, normalisatie en normen zijn geweldig! Zonder NEN hadden we deze impact nooit gerealiseerd. Dit kan alleen maar door vernieuwing en innovaties. Standaard voor vooruitgang!

Rik van Terwisga en Femke Aarts, NEN directie

Ons statement

Vooruitgang is beweging.

Wij zijn NEN.

Het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut dat mens, markt en maatschappij verbindt en vooruithelpt.

Onze normen vormen vaak de start van verbetering en vernieuwing. Ze helpen iedereen die mee wil doen en verder wil komen.

Als platform voor vooruitgang, verbinden we partijen om ontwikkelingen te versnellen, mogelijkheden te vergroten en ideeën toepasbaar te maken.

Samen realiseren we oplossingen die er toe doen.

Zo maken onze standaarden markten toegankelijker, producten veiliger, processen duurzamer en innovaties bereikbaar voor ons allemaal.

NEN is continu in beweging.

Nieuwsgierig wat komen gaat? Ga mee!