Over de grenzen heen gezamenlijk concrete afspraken maken

We zijn in de lente van 2021 aangekomen. Ondanks alle coronabeperkingen zijn we dit jaar met goede moed begonnen, met veel ambitie voor de toekomst. NEN is ván en vóór onze stakeholders: bedrijven, groot en klein, overheden, maatschappelijke organisaties én consumenten. Door al deze partijen met elkaar te verbinden kunnen wij als NEN een belangrijke bijdrage leveren aan de grote uitdagingen waarvoor Nederland staat. Deze nationale uitdagingen vragen erom dat we over de grenzen van bestaande sectoren, systemen en stelsels heen stappen en gezamenlijk concrete afspraken maken.

We leggen momenteel de laatste hand aan een Normalisatieagenda waarin de bijdrage wordt beschreven die Nederland van ons als NEN vraagt bij het oplossen van deze vraagstukken. In de afgelopen jaren zijn er veel ambitieuze toekomstagenda’s gepresenteerd, nationaal en internationaal. Soms over grote onderwerpen zoals klimaat (denk aan het Klimaatakkoord en de Green Deal) en soms specifiek bijvoorbeeld over circulariteit in de zorg. Door al deze agenda’s te clusteren en te analyseren, komt er een aantal specifieke thema’s naar boven, waarbij normalisatie de komende jaren een grote rol kan spelen. Denk aan de uitdagingen op het gebied van digitale transformatie, klimaat & duurzaamheid, leef- & werkomgeving, mobiliteit en sleuteltechnologieën. Bij al deze thema’s gaat het om het verbinden van ecosystemen en het doorvoeren van transities. Normalisatie is bij uitstek geschikt om hierover met elkaar concrete afspraken te maken.

'Waar moet de verbinding worden gelegd? En waarover moeten we met elkaar afspraken maken die gaan over de toekomst?'

Samen met onze stakeholders hebben we gekeken naar hoe normalisatie een rol kan spelen bij deze uitdagingen. Waar moet de verbinding worden gelegd? En waarover moeten we met elkaar afspraken maken die gaan over de toekomst? Deze dagen lanceren we de Normalisatieagenda waarin de vijf thema’s worden uitgewerkt. Deze agenda wordt onze leidraad voor de komende jaren en onze ambitie is dat wij hiermee een neutraal platform creëren waar partijen met elkaar over de grenzen van hun eigen sectoren, systemen en stelsel heen durven stappen om met elkaar afspraken te maken voor het grotere belang.

We hebben het eerste kwartaal van 2021 dus zeker niet stilgezeten. Naast de Normalisatieagenda, hebben we een nieuwe merkstijl ontwikkeld die laat zien waar NEN voor staat en naar toe gaat. In de nieuwe merkstijl komt de core business van NEN én zijn toekomstvisie maximaal tot uiting. Het logo vertelt het verhaal van NEN door in de letter E, normering uit te beelden. De kleur rood onderstreept de visie van NEN en de waarden ‘ontdekken, gedreven en betrokken’. Meer hierover lees je in deze NENMagazine.

Ook wordt er in deze editie aandacht gegeven aan onderwerpen en bijbehorende projecten die raken aan de thema’s circulariteit, duurzaamheid digitalisering en innovatie. Onder andere een interview met de Programmadirecteur van het project Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, artikelen over IFD-bruggen (Industrieel, Flexibel en Demontabel), circulair textiel en de reeds gepubliceerde NPR voor Aardbevingen.

Veel leesplezier!

Rik van Terwisga, Algemeen directeur NEN rik.vanterwisga@nen.nl