Verder met het programma circulaire economie

Steeds meer organisaties en bedrijven werken aan onderwerpen en projecten die bijdragen aan een duurzame wereld. En dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Dat merken we ook bij NEN, waar steeds meer overkoepelende werkzaamheden zijn die te maken hebben met milieu, klimaat en circulariteit. Carloes Pollemans is sinds 1 januari Programmamanager Circulaire Economie. Zij volgt Boukje van Reijn op, die vertrok om bij Rijkswaterstaat haar passie voor circulair bouwen voort te zetten. Wat is de stand van zaken en wat zijn de plannen voor de komende tijd?

Resultaten

Normalisatie is een zaak van lange adem. In Nederland zijn vorig jaar resultaten behaald met de eerste Nederlands Technische Afspraken voor circulair textiel en het matrasetiket. Op mondiaal niveau werkt Nederland, als voorzitter van een werkgroep onder ISO/TC Circular Economy werkt aan aan een meetmethode voor circulaire economie. Op Europees niveau is onlangs een normcommissie gestart voor circulair bouwen. ‘Omdat we nationaal al een aantal jaar werken aan pré-normatieve afspraken voor circulair bouwen binnen Platform CB’23, kan Nederland hier belangrijke kennis inbrengen’, zo vertelt Boukje.

Platform CB’23 heeft de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. ‘We hebben met dit platform een groot netwerk opgebouwd, dat nu vruchten gaat afwerpen. Men betrekt NEN steeds vaker in een eerder stadium bij de ontwikkeling van nieuwe processen en producten en onderschrijft de toegevoegde waarde van normalisatie.’

Boukje vertrok in november naar Rijkswaterstaat, waar ze aan de slag kan met haar affiniteit voor circulaire bouw en haar bijdrage kan leveren aan de contacten tussen Rijkswaterstaat en NEN. ‘Er gaat bij NEN gewerkt worden aan een NTA voor hergebruik van staal. Dit is ook voor Rijkswaterstaat relevant. Op dergelijke onderwerpen leg ik graag de verbinding.’

Keuzes maken

Het NEN-programma Circulaire Economie is opgezet rondom acht sectoren. Bij een aantal sectoren zijn er veel lopende projecten, bijvoorbeeld in de bouw. Andere sectoren zitten nog in een pioniersfase. Carloes richt zich samen met de sectortrekkers en andere consultants de komende tijd met name op maakindustrie, kunststoffen en voedsel.

In de maakindustrie is op circulair gebied nog een lange weg af te leggen voor normalisatie. Denk maar eens aan al die schaarse metalen in elektronische producten en het ‘right to repair’ waar in het Europees Parlement op ingezet wordt.

Het gebruik van kunststoffen en de problematiek daaromheen is een heel prominent onderwerp in de transitie, daar liggen veel kansen voor betere afspraken. Voor voedsel willen we aan de slag met de eiwittransitie en kringlooplandbouw. Voor deze onderwerpen zitten we nog in de pioniersfase.

Niet voor niets zijn dit alle drie sectoren uit het rijksbrede uitvoeringsprogramma circulaire economie, met vele aanknopingspunten voor het maken van afspraken. Al was het maar omdat het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs concludeerde dat de transitie niet snel genoeg gaat om de gestelde klimaatdoelen te halen en dat meer regelgeving noodzakelijk is. Normalisatie kan daar bij helpen.

'We hebben met platform CB’23 een groot netwerk een groot netwerk opgebouwd, dat nu vruchten gaat afwerpen.’

Boukje van Reijn

'Niet voor niets zijn maakindustrie, kunststoffen en voedsel alle drie sectoren uit het rijksbrede uitvoeringsprogramma circulaire economie, met vele aanknopingspunten voor het maken van afspraken.’

Carloes Pollemans

Platform

Er zijn in de afgelopen jaren al goede stappen gezet. De platformstructuur van CB’23 is daarbij een goed doordacht en bewezen effectief format. Carloes: ‘Voordat je normen maakt, is het belangrijk om eerst te luisteren naar de markt en te inventariseren waaraan er behoefte is.’ Een informeel en laagdrempelig platform is een goede start om NEN te positioneren bij nieuwe doelgroepen, een netwerk op te bouwen, de juiste mensen aan tafel te krijgen en in gesprek te gaan. ‘Die aanpak heeft voor de bouw goed gewerkt, dus we gaan er graag mee verder voor andere sectoren.’

Circulaire economie

Circulaire economie: je kunt er niet omheen en dat willen we ook niet. Een volledig circulaire economie in 2050 is een van de doelstellingen van het rijksbrede programma Circulaire Economie uit 2016 en de daarop volgende transitie-agenda’s en het uitvoeringsprogramma. Goede afspraken zijn hierbij belangrijk. Bij NEN helpen we daar graag een handje bij, zodat circulair denken en doen de nieuwe norm wordt.

Met steeds meer mensen op de wereld gebruiken we ook steeds meer grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat bijvoorbeeld om het recyclen van grondstoffen, maar ook om een langere levensduur van producten, de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.