ACTUEEL


Augmented reality draagt bij aan energietransitie

Het wordt wel het grootste knelpunt van de energietransitie genoemd: onvoldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De inzet van augmented reality bij het onderwijzen van de plaatsing en het onderhouden van warmtepompen biedt hier mogelijk een oplossing voor. Averell van den Bos van TheServiceConcept.com ontwikkelde een toepassing van 'Virtuele Leermeesters', waarmee middels een augmented reality applicatie leermeesterschap op afstand mogelijk wordt gemaakt.

Bij installatie en onderhoud van warmtepompen komen veel voorschriften en normen kijken. Strikte naleving is belangrijk om verzekerd te zijn van probleemloos gebruik. Een installateur moet daarvoor heel wat relevante handleidingen bij zich hebben. Maar het napluizen van documenten verhoudt zich niet zo goed met praktisch aan de slag gaan. De vraag 'Doe ik het wel goed?' wordt onnodig vaak gesteld door leerlingen.

Meer zelfvertrouwen bij leerlingen

Wat voor installateurs geldt, geldt nog sterker voor installateurs in wording: leerlingen uit het (v)mbo techniek- en beroepsonderwijs. 'Uit psychologisch onderzoek blijkt dat het gebruik van uitgebreide handleidingen in tekstvorm leerlingen onzeker maakt', zegt Averell van den Bos. Hij is oprichter van TheServiceConcept.com dat softwareapplicaties maakt voor augmented reality-toepassingen. Hierbij wordt een virtuele werkelijkheid toegevoegd aan de fysieke werkelijkheid met een Hololens,. een soort 3D-bril met computer. 'De vraag ‘Doe ik het wel goed?’ wordt onnodig vaak gesteld door leerlingen. Bij informatieoverdracht met augmented reality blijkt het zelfvertrouwen aanzienlijk toe te nemen.' De inzichten in de educatieve werking van augmented reality zijn getest met een warmtepomp, een uiterst actueel voorbeeld. De pilot bevestigde de inzichten. Bovendien blijkt het goed te werken voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. Syrische statushouders in een leerwerktraject konden er prima mee uit de voeten. En omdat een leraar op afstand kan meekijken, kan het onderwijs efficiënter en praktijkgerichter worden ingericht. Precies wat nodig is.

Het aanbieden van informatie

Dat het goed uitpakt voor het onderwijs is echter maar een deel van het verhaal. Een andere vraag is: welke informatie stop je erin en hoe wordt deze informatie aangeboden? 'Die vraag is voor NEN relevant want er zijn op allerlei gebieden normen van kracht voor een warmtepomp. Je zou het eigenlijk zo moeten aanbieden dat voor iedere specifieke situatie alleen die normen in beeld komen die in dat geval van toepassing zijn. NEN heeft voor deze case de relevante normen geselecteerd en die zijn in de applicatie verwerkt. De ervaringen bieden naar mijn indruk een prima gelegenheid voor NEN om naar de toekomst van normen te kijken'

Een blik in de toekomst

De augmented reality pilot met de warmtepomp beantwoordt vragen maar roept ook nieuwe, fundamentele vragen op voor de toekomst. Vragen over de presentatie van normen, over nieuwe vormen van onderwijs, en niet te vergeten over toepassing van de applicatie in de praktijk. Want een installateur die een 3D-model voor zich ziet en bij vragen direct te rade kan gaan bij een expert op afstand, dat is toch superhandig?

Verbindende werking

Normen hebben een verbindende werking: iedereen wordt geacht op dezelfde manier te werken. Het is dan wel belangrijk ze toegankelijk aan te bieden. Daarnaast zorgen normen voor een hoger percentage 'first time fix' (in één keer goed). Dat vergroot de veiligheid en bespaart kosten.

Kansen voor de ontwikkeling van normen

Normen zouden opgesplitst kunnen worden, waarbij alleen de norm wordt aangeboden die op een specifieke situatie van toepassing is. Het verlenen van licenties zou hierop aangepast moeten worden. Het voordeel is dat normen relevanter worden, want ze worden gebruikt op momenten in de praktijk dat ze ook concreet van toepassing zijn.

Meer informatie of meepraten in de normcommissie?

Lees op nen.nl/energietransitie aan welke afspraken wordt gewerkt en wat het belang is van normontwikkeling.